Nowe przepisy.

Od kilku dni oczywiście wszyscy wiemy jaka jest sytuacja w naszym kraju. Nie mniej jednak, choć z pewnym opóźnieniem wskażę dzisiaj na najistotniejsze przepisy i ich podstawę prawną.

W miarę moich możliwości będę się starała na bieżąco informować na blogu o ewentualnych kolejnych nowych przepisach, bądź wprowadzanych zmianach do obecnie obowiązujących.

W tej chwili jednym z istotniejszych aktów prawnych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie to wydane zostało w oparciu o przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Rozporządzenie to wprost określa, że od 14 marca 2020 r. na obszarze RP wprowadza się stan zagrożenia epidemicznego. Przepis ten nie określa daty do której ten stan obowiązuje, a jedynie podaje, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do czasu odwołania. Zatem w tym zakresie trzeba będzie śledzić przepisy, komunikaty medialne, żeby na bieżąco wiedzieć jak wygląda sytuacja.

Od 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym z przekroczeniem granicy RP. Należy więc znów zwrócić uwagę, iż w przepisie tym użyto sformułowania „do odwołania”. Zatem zakaz ten będzie obowiązywał, dopóki nie zmienią się przepisy w tym zakresie.

Osoby powracające z zagranicy są obowiązane:

przekazać funkcjonariuszom Straży Granicznej informacji o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,

przekazać funkcjonariuszom Straży Granicznej także informację o numerze telefonu pod którym jest możliwy kontakt z tą osobą,

odbyć kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej trwającej 14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy.

Rozporządzenie zawiera także przepisy dotyczące ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów. Zatem na razie zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium RP respiratorów oraz kardiomonitorów.

Natomiast w zakresie zamiaru wywozu lub zbycia poza terytorium RP:

gogli ochronnych,

kombinezonów typu TYVEK,

masek typu FFP2/FFP3,

maseczek chirurgicznych,

ochraniaczy na buty (obuwie),

rękawiczek lateksowych,

rękawiczek nitrylowych,

środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

musi być to zgłoszone do wojewody właściwego dla miejsca siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, który zamierza dokonać takiego obrotu materiałami, o których mowa powyżej.

Wojewoda tę informację przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Ponadto mamy do czynienia z czasowym ograniczeniem działalności:

restauracji, barów, itp.,

związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania,

związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją,

związanej z projekcją filmów,

związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,

związanej z prowadzeniem kasyn,

związanej z prowadzeniem bibliotek, archiwów, muzeów,

związanej z leczeniem uzdrowiskowym,

związanej ze sprawowaniem kultu religijnego.

W obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego , których przeważająca działalność polega na handlu:

wyrobami tekstylnymi,

wyrobami odzieżowymi,

obuwiem i wyrobami skórzanymi,

meblami i sprzętem oświetleniowym,

sprzętem radiowo – telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

 

Ograniczenia dotyczą także działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W dalszej części rozporządzenia wyjaśnione jest, że to ograniczenie polega na całkowitym zakazie prowadzenia tychże działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2.

 

W zakresie zadań wykonywanych przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym ich działalność może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

wyłączenie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

To jest aktualnie jeden z podstawowych aktów prawnych, pamiętać jednak należy, że sytuacja jest dynamiczna i mogą szybko wchodzić nowe regulacje prawne.

Tak jak napisałam w miarę możliwości będę Was informowała, choć zapytań prawnych mam aktualnie taką ilość, że prawdę mówiąc nie nadążam odpowiadać. Nie mniej jednak, myślę, że wszyscy damy sobie radę. Ważne teraz, aby stosować się do obowiązujących przepisów i kierować się też zdrowym rozsądkiem. Przede wszystkim POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE.

 

 

 

 

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s