Walka z koronawirusem.

Oczywistym jest, że od jakiegoś czasu tematem numer jeden jest rozprzestrzeniający się koronawirus. Co raz więcej jest osób chorujących, w tym w Polsce też. Nie mniej jednak, warto zachować zdrowy rozsądek, przestrzegać zasad higieny i po prostu normalnie żyć i pracować.

U mnie w związku z zaistniałą sytuacją nie nastąpiło ograniczenie aktywności zawodowej. Póki co, sprawy toczą się normalnym trybem, spotykam się z klientami, chodzę do sądów, bo te pracują jak zwykle. Przynajmniej na razie.

Zdecydowałam się jednak na napisanie tego tekstu, nie po to, aby mądrzyć się w sprawie owego wirusa, bo wiadomo nie jestem lekarzem i nie znam się na chorobach, również nie po to, aby kogokolwiek pouczać, czy instruować, jak zachowywać się w tych okolicznościach, bo to również nie moja domena.

Zdecydowałam się jedynie, aby przynajmniej w skrócie przybliżyć ustawę, która weszła w życie, a zatytułowana jest „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, żeby wiadomo było co w prawie piszczy.

Wydaje mi się, że warto wiedzieć, co przepisy regulują w tejże materii, czego możemy się spodziewać, żeby ewentualnie nie być zaskoczonymi.

Przedstawię to w pewnym skrócie, bo sama ustawa jest dość długa, a dodatkowo w sprawach nią nieuregulowanych odwołuje się do innych ustaw m.in. do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Uznałam więc, że przepisywanie tekstów tych przepisów nie ma sensu. Każdy kto będzie szczegółowo zainteresowany sięgnie do tych aktów prawnych. Dlatego też na moim blogu, tak jak zapowiedziałam, odniosę się do tego co, w moim przekonaniu, jest najistotniejsze.

Kwestie pracownicze.

W celu przeciwdziałania COVID – 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID – 9, ubezpieczonemu z powodu konieczności sprawowania osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Nadzwyczajne uprawnienia.

Uprawnienia dla organów inspekcji sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inspektor wojewódzki, może wydawać w stosunku do hurtowni farmaceutycznych decyzje nakładające obowiązek dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Decyzje w tym zakresie będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie będą wymagały uzasadnienia, a w nagłych przypadkach będą mogły być wydawane ustnie z obowiązkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

 

Niektóre z uprawnień władzy wykonawczej i władzy samorządowej.

Wojewodowie mogą wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i  państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19. Polecenia podlegać będą natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewodowie będą niezwłocznie informować właściwych ministrów.

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, może w związku z przeciwdziałaniem COVI – 19 wydawać polecenia, obowiązujące inne wszelkie podmioty, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie wymagają uzasadnienia.

Wykonywanie tych zadań, o których mowa powyżej, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę.

Wyłączenie stosowania przepisów zawartych w Prawie Zamówień Publicznych.

Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Innymi słowy oznacza to, że zakup towarów i usług będzie odbywało się bez rygorów formalnoprawnych szczegółowo określonych w ustawie, a zatem zakupy te będą dokonywane jak w trybie z wolnej ręki.

Ustawa zawiera także szereg innych przepisów m.in. dotyczących obowiązków hurtowni i wytwórców leków, nadzwyczajnych zasad dotyczących leków i ich cen, obowiązków raportowania. Ustawa zawiera także liczne delegacje do wydawania aktów wykonawczych oraz dokonuje szeregu zmian z obowiązujących ustawach.

Jeśli ktoś chce zapoznać się z całością przepisów oczywiście wówczas zachęcam do lektury ustawy, bowiem w moim wpisie, przytoczone są tylko określone postanowienia tego aktu prawnego.

Oczywiście ocenę, czy ten akt prawny jest potrzebny czy nie, pozostawiam czytelnikom. Wiadomo, że są krytycy i zwolennicy. Ci pierwsi głównie podnoszą, iż znajdują się w tej ustawie niekonstytucyjne przepisy. Inni twierdzą też, że wiele kwestii jest zbyt ogólnie uregulowanych dając tym samym powody do różnych interpretacji. Czy też przepisy w znacznym stopniu ograniczają prawa obywateli, a ewentualne możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych mogą być w przyszłości niemal nie możliwe. Zwolennicy twierdzą, że to jest ustawa tylko na czas ewentualnych sytuacji kryzysowych i dlatego zawiera takie nadzwyczajne uregulowania.

Ze swej strony mogę odnieść się jedynie w taki sposób, że analizując dokładnie tę ustawę sama zauważam sporo wad i ze swego doświadczenia wiem, że jeśli coś nie jest precyzyjnie opisane daje możliwości do różnych nadużyć, nadinterpretacji, itp. A w rezultacie zawsze ktoś na tym źle wychodzi.

Choć podchodząc do sytuacji zdroworozsądkowo, moim zdaniem, najważniejsze jest teraz nasze życie i zdrowie, a nie spieranie się, jakie mamy przepisy. Przepisy są dobre wtedy jak ludzie stosują je właściwie i z głową, bo zawsze za wszystkim stoją ludzie.

Zdaje sobie też sprawę, że jak się czyta tę ustawę, to wszystko wygląda groźnie, ale miejmy nadzieję, że nie dojdzie do zdarzeń kryzysowych, a te przepisy będą martwe, bo nie będzie potrzeby ich stosowania i nie będziemy analizować w ogóle czy ta ustawy była dobra czy zła. Oby tak się wydarzyło, żeby wirus zniknął jak najszybciej, a my żebyśmy mogli odetchnąć z ulgą.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s