Odmowa przyjęcia mandatu

Zapewne większości z nas znana jest  taka możliwość. Szczególnie kierowcy, niezależnie od tego czy byli winni czy nie popełnienia wykroczenia drogowego czasami korzystają z tej możliwości i odmawiają przyjęcia mandatu.

Taka odmowa ma jednak dalsze konsekwencje, o czym warto wiedzieć.

Dzisiaj zajmę się tą instytucją, ale na kwestie związane z odmową przyjęcia mandatu spojrzymy oczami osoby, która jest w pełni przekonana, że nie popełniła wykroczenia, a mandat jest absolutnie niesłuszny. Jak to ktoś kiedyś powiedział: „odmowa przyjęcia mandatu rozpoczyna długą drogę po sprawiedliwość”.

Jak to wygląda w praktyce.

Prześledźmy sytuację, kiedy zatrzymuje nas funkcjonariusz Policji i stwierdza, że dokonaliśmy wykroczenia i tu podaje jakiego i oświadcza, że za to konkretne  zachowanie należy się mandat w wysokości XXX złotych. Poucza nas o możliwości nie przyjęcia mandatu. My jesteśmy przekonani, że nie popełniliśmy wykroczenia i wobec tego nie zgadzamy się na przyjęcie mandatu. Gdy następuje sytuacja opisana powyżej, wówczas żegnamy się uprzejmie z Policjantem i czekamy co będzie dalej.

Co się wówczas dzieje w niedalekiej przyszłości?

Po odmowie przyjęcia mandatu Policjant zobowiązany jest do sporządzenia wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia, który to wniosek kierowany jest do sądu rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia. Zatem sprawa nasza trafia do sądu wskazanego powyżej.

Co może zrobić sąd?

Sąd ma możliwości wybrania jednej z dróg postępowania.

  1. Może skierować sprawę na posiedzenie bez wzywania obwinionego i orzec stosowną karę za dane wykroczenie. Ta sytuacja ma miejsce, gdy sąd dochodzi do przekonania, że okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą żadnych wątpliwości w świetle zebranych w sprawie materiałów dowodowych np. sporządzonej notatki przez funkcjonariusza Policji, przesłuchania wcześniej funkcjonariusza w charakterze świadka. Na tym etapie postępowania obwiniony nie ma żadnej możliwości obrony. Wydany wyrok w takim trybie oczywiście nie jest wyrokiem prawomocnym. Sąd zobligowany jest przesłać wyrok obwinionemu wraz z pouczeniem o możliwości i terminie odwołania się od niego.

Sprzeciw od takiego wyroku wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia. Należy przy tym pamiętać, że jest to termin zawity, co oznacza, że jego przekroczenie skutkuje odrzuceniem sprzeciwu i uprawomocnieniem się wyroku.

Jeśli skutecznie odwołamy się od tego wyroku, wówczas, zostaje on uchylony, a sprawa zostaje skierowana na rozprawę i będzie rozpatrywana w trybie procesowym. Wtedy mamy możliwość podjęcia aktywnej obrony swoich praw.

  1. Druga możliwość jest taka, że sąd zdecyduje od razu wyznaczyć rozprawę i wezwie obwinionego na rozprawę. Na rozprawie, obwiniony może bronić się sam, ale może też wyznaczyć profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub adwokata. Postępowanie sądowe kończy się wyrokiem tak jak i w pierwszym przypadku, wobec którego  służy środek zaskarżenia jakim jest apelacja.

Dopiero prawomocny wyrok ostatecznie kończy sprawę. Jeśli obwiniony zostaje uniewinniony, no to cieszy się, że wygrał sprawę. Jak nie, orzeczona zostaje wobec niego prawomocna kara np. grzywny, którą należy zapłacić, bo nie ma innego wyjścia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s