„Przychodzi baba do lekarza, a lekarz co może?”

Ostatnio spotkałyśmy się z przypadkiem, kiedy naszej znajomej, żyjącej od wielu lat w związku partnerskim, lekarz odmówił udzielenie informacji na temat stanu zdrowia narzeczonego przebywającego w szpitalu. Po raz kolejny w naszym otoczeniu spotykamy się z takim przypadkiem.

Każdy lekarz jest zobowiązany do udzielenia pacjentowi, również małoletniemu, który ukończył 16 lat bądź jego ustawowemu przedstawicielowi, informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych czy leczniczych, dających przewidzieć się następstwach ich zastosowania bądź zaniechania, wynikach leczenia.  Ważne jest, by informacja udzielona przez osobę posiadająca wykształcenie medyczne była dla Nas  jako pacjentek przystępna, tzn. zrozumiała i jasna. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, nieprzytomna lub niezdolna do zrozumienia znaczenia przekazywanej informacji, lekarz jest zobowiązany poinformować osoby bliskie o stanie zdrowia pacjenta, przy czym należy pamiętać, że osobą bliską jest małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (w tym konkubina/konkubent czy przyjaciel pozostający we wspólnym pożyciu!!!) lub osoba wskazana przez samego pacjenta.

Lekarz udzielając informacji o pacjencie powinien mieć pewność, że przekazuje je osobie uprawnionej, najlepiej bezpośrednio. Ale metodą telefoniczną również jest to możliwe, w przypadku gdy, lekarz poznał daną osobę w szpitalu i  ma co do niej pewność, iż spełnia ona wymagania jakie są wskazane dla osoby bliskiej.

A co w przypadku, gdy sam pacjent nie wyraził zgody na przekazywanie informacji bliskim?

Wówczas lekarz ma obowiązek dochować w tajemnicy informacji o pacjencie  i pod żadnym pozorem nie może ich ujawnić osobom bliskim. W innym przypadku lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu naruszenia tajemnicy zawodowej. Pamiętajmy także, że zgodę taką można w dowolnym momencie cofnąć.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s