„Przychodzi baba do lekarza, a lekarz co może?”

Ostatnio spotkałyśmy się z przypadkiem, kiedy naszej znajomej, żyjącej od wielu lat w związku partnerskim, lekarz odmówił udzielenie informacji na temat stanu zdrowia narzeczonego przebywającego w szpitalu. Po raz kolejny w naszym otoczeniu spotykamy się z takim przypadkiem. Każdy lekarz jest zobowiązany do udzielenia pacjentowi, również małoletniemu, który ukończył 16 lat bądź jego ustawowemu przedstawicielowi, informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych czy leczniczych, dających przewidzieć się następstwach ich zastosowania bądź zaniechania, wynikach leczenia.  Ważne jest, by informacja udzielona przez osobę posiadająca wykształcenie medyczne była dla Nas  jako pacjentek przystępna, tzn. zrozumiała i jasna. W przypadku, gdy pacjentem … Czytaj dalej „Przychodzi baba do lekarza, a lekarz co może?”