Kilka słów o rozwodzie.

Wzięli ślub i mieli żyć długo i szczęśliwie. W bajkach występuje często takie zakończenie, ale w życiu różnie bywa.

Rozwody były, są i będą, niestety taka jest prawda. Powody rozpadu związku małżeńskiego bywają różne np. zdrady, alkoholizm, znęcanie się fizyczne lub psychiczne, albo po prostu nastąpił koniec miłości i oboje małżonkowie nie widzą sensu trwania w takim związku.

Oczywiście jeśli małżonkowie dogadują się co do warunków rozwodu i ustalają zgodnie co i jak, wówczas proces przed Sądem przebiega dość szybko, kończąc się wydaniem stosownego wyroku.

W praktyce jednak taki rozwój sytuacji zdarza się zdecydowanie rzadziej, bowiem wielokrotnie jedna za stron, chce wykazać winę małżonka w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jeśli zaistnieje taka sytuacja, wówczas koniecznie przed Sądem trzeba przedstawić dowody na określone twierdzenia. Samo powiedzenie, że małżonek jest wszystkiemu winien nie wystarczy.

Postępowanie dowodowe w tego typu sprawach ma na celu głównie ustalenia wszelkich okoliczności dlaczego i z jakich powodów nastąpił rozpad małżeństwa.

Jakimi dowodami można się wówczas wspierać?

Mogą to być: świadkowie, różnego rodzaju dokumenty, smsy, maile, filmy, nagrania, billingi. Oczywiście jednym z kluczowych dowodów w tego typu sprawach jest przesłuchanie stron.

Dowody, które podałam powyżej wymienione są przykładowo, bowiem przepisy procedury cywilnej przewidują tzw. katalog otwarty. Jedynie pamiętać należy, żeby Sąd nie oddalił wniosków dowodowych, należy określić, co chcemy udowodnić, przedstawić tzw. tezy dowodowe, innymi słowy należy Sądowi wskazać na jakie okoliczności dane dowody mają być przeprowadzone.

Kluczowym jednak dowodem, o czym wspomniałam powyżej, jest przesłuchanie stron. Dzieje się tak dlatego, że głównym źródłem informacji o sytuacji w rodzinie są małżonkowie. Wiele bowiem sytuacji wydarza się bez udziału osób trzecich w tzw. „czterech kątach”. Dowód ten Sąd zawsze przeprowadza z urzędu, niezależnie od tego czy strony złożyły wniosek, czy nie. Owszem procedura cywilna od tej zasady przewiduje pewien wyjątek, a mianowicie, gdy z przyczyn faktycznych lub prawnych możliwe jest przesłuchanie tylko jednej strony.

W sprawach o rozwód jeżeli np. strona wezwana  nie stawi się, to Sąd zapewne przed rezygnacją z przesłuchania tej strony podejmie decyzję, aby strona wyjaśniała i przedstawiła przyczyny niestawiennictwa.

Kolejnym kluczowym dowodem jest przesłuchanie świadków. Świadków powołuje się najczęściej na okoliczności związane z istotą rozpadu związku małżeńskiego, relacji małżonków względem siebie, sytuacji materialnej, relacji z dziećmi. Oczywiście świadkowie muszą mówić prawdę, bowiem zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Natomiast jest grupa świadków, którym przysługuje prawo odmowy składania zeznań, są to rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, teściowie, itp.

Teraz przejdziemy do dowodów z dokumentów.

Tu wyróżniamy tzw. dokumenty urzędowe, którymi są np. odpisy aktów stanu cywilnego,  zaświadczenia, decyzje organów administracji, dokumenty podatkowe (np. PIT-y), wyroki zapadłe w innych sprawach, akta sądowe, odpisy akt sądowych lub administracyjnych, dokumenty z akt policyjnych, itp. Dokumenty te mają „silną” moc dowodową, bowiem stwierdzają to co zostało urzędowo w nich przedstawione.

Drugą kategorią są tzw. dokumenty prywatne. Są nimi np. wydruki bankowe, oświadczenia, umowy, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy. Ich moc jest oczywiście mniejsza niż dokumentów urzędowych, ale niezwykle ważna, szczególnie, gdy w sprawie o rozwód Sąd ma orzec także odnośnie alimentów.

W sprawie o rozwód mogą opinie wydawać biegli np. psychologowie, psychiatrzy, itp., a potem mogą podczas rozprawy być przesłuchiwani na okoliczność wydanej opinii.

Sąd może także zdecydować o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego dotyczącego rodziny.

Dowodami w sprawie rozwodowej mogą być zdjęcia, nagrania, bilingi. Przy czym należy pamiętać, że one są najbardziej kontrowersyjne. Sąd może nie dopuścić tych dowodów, jeśli pozyskane zostały w sposób nielegalny. Szczególnie dotyczy to podsłuchów.

Warto przestrzegać tych reguł, aby zrobić wszystko, żeby sprawa rozwodowa przebiegła bez zbędnych emocji i nerwów, choć z praktyki wiem, że jest to niezwykle trudne.

Dlaczego? Dlatego, że dotyka to najbardziej prywatnej sfery życia i wówczas często właśnie emocje biorą górę. Dla wielu osób sam rozwód jest wręcz traumatycznym przeżyciem. Dlatego też moim zdaniem, warto zrobić wszystko, aby przejść taki proces w sposób najłagodniej z możliwych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s