Co dalej się wydarzy? Zobaczymy.

O kredytach walutowych, w tym o tzw. kredytach frankowych napisano bardzo wiele. U mnie na blogu też pojawiło się kilka wpisów w tym zakresie.

Wiadomo od dawna, że jest już cała rzesza kredytobiorców, którzy walczą w sądach o swoje prawa, głównie o stwierdzenie nieważności umów kredytowych. Dzieje się to oczywiście z różnym skutkiem.

Natomiast obecnie pewną przeszkodą do rozstrzygania tych spraw stanęło to, że Sąd Najwyższy poprzez Izbę Cywilną miał wydać uchwałę, odpowiadającą na sześć pytań w zakresie kredytów walutowych. Uchwała nie została podjęta, bowiem Sąd zdecydował się zadać pytanie prejudycjalne do TSUE odnośnie legalności powołanych Sędziów. Sądy powszechne w licznych przypadkach, oczekując na stosowną uchwałę postanowiły zawiesić toczące się postępowania. Oczywiście nie napawa to radością „frankowiczów”, bo to jednoznacznie wskazuje, że procesy sądowe będą toczyły się zapewne jeszcze kilka lat, a większość z tych osób dzisiaj jest w takiej sytuacji, że spłaca kredyty, pomimo, że twierdzą o nieważności umów kredytowych.

Wiadomo jak ta sytuacja wygląda, więc nie będę rozpisywała się w tym zakresie. Natomiast chciałam się podzielić informacją, która być może okaże się dla niektórych istotna.

Mianowicie, Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, iż Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną w sprawie, która dotyczyła kredytu frankowego indeksowanego.

Podając za tym komunikatem, stan sprawy miał wyglądać następująco.

Kredytobiorca zawarł umowę kredytu we frankach szwajcarskich w 2007 r. Kredyt ten wynosił ponad dwieście tysięcy złotych i był indeksowany do franka szwajcarskiego. Spłata tego kredytu odbywała się w złotych polskich. Natomiast raty odsetkowe i kapitałowe były obliczane zgodnie z kursem sprzedaży franka szwajcarskiego. Z uwagi na zaległości w spłacie kredytu Bank wypowiedział umowę w 2011 r. i postawił kredyt w stan natychmiastowej wymagalności.

W rezultacie sprawa związana z tą umową została skierowana do Sądu. Sąd Okręgowy w Radomiu, który zajmował się sprawą wydał nakaz zapłaty, a sprawa trafiła do komornika i została wszczęta procedura egzekucyjna. Kredytobiorcy występowali do Sądu o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, ale Sąd nie uwzględnił tego wniosku.

Wobec tych faktów Prokurator Generalny, a tak naprawdę Jego Zastępca, zdecydował o wniesieniu skargi nadzwyczajnej od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Radomiu. W skardze tej podniesiono, m.in., że w tym przypadku zostały naruszone zasady oraz prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP, w tym zasady sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa, ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz prawa do rzetelnej procedury sądowej. Zdaniem Prokuratora Generalnego przedmiotowa umowa jest  umową nieważną bo zawiera liczne klauzule niedozwolone dotyczące przeliczenia kwoty kredytu według kursu franka szwajcarskiego. Skutkiem tego jest również błąd w wyliczeniu rzekomego roszczenia. W skardze zaznaczono, że celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia”.

Wobec powyższego Prokurator Generalny wniósł o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Radomiu. Prokurator wniósł także o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu zakończenia postępowania w zakresie wniesionej skargi nadzwyczajnej.

Wiadomo, że skarga nadzwyczajna dotyczy konkretnej sprawy, ale warto o tym wiedzieć, bo każda informacja w sprawach frankowych może być przydatna i do wykorzystania. Dlatego też postanowiłam krótko opisać tę sytuację.

3 uwagi do wpisu “Co dalej się wydarzy? Zobaczymy.

    1. To jest trochę czasu, żeby się przygotować do rozprawy. Dobrze będzie, rzeczowe argumenty, poparte dowodami i powinno się udać. Warto prześledzić dotychczasowe orzecznictwo sądów. Może się przydać. Pozdrawiam.

      1. Kancelaria, która nas będzie reprezentować ma na koncie sporo wygranych spraw z tym konkretnym bankiem. Jest nadzieja :) Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam baaardzo serdecznie :)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s