Gdy pozwano nie tę osobę.

Czy jest możliwa taka sytuacja, że została pozwana do sądu niewłaściwa osoba? Niestety tak, zdarzają się takie przypadki i wbrew pozorom nie są one rzadkie. Jakie są tego przyczyny? Może zdarzyć się, że Powód po prostu pomylił się i pozwał osobę niewłaściwą. W przypadku gdy Pozwany dowiaduje się o fakcie, że jest takowym w procesie cywilnym, winien tę kwestę, podnieść przed Sądem już w pierwszym piśmie procesowym. Wówczas, jeśli sam Powód także dojdzie do przekonania, że nastąpiła pomyłka ma możliwość dokonania zmiany powództwa, co jest istotnym uprawnieniem Powoda. W przypadku gdy zarzut Pozwanego okaże się faktycznie prawdziwy i że z jakiś powodów nastąpiła pomyłka, wówczas, Sąd oddali powództwo z powodu braku legitymacji biernej Pozwanego. Tak się to właśnie nazywa jak wskazałam powyżej. Jak sam Pozwany może się w procesie bronić przed taką sytuacją? Może wnieść do Sądu wniosek o zmianę po stronie Pozwanego ze wskazaniem osoby, która powinna być faktyczną stroną w sprawie. Takie działania znajdują oparcie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Pamiętać jednak należy, że konieczny jest stosowny wniosek w tej sprawie. Wniosek taki może być złożony także przez Powoda, w przypadku gdy zorientował się, że popełnił błąd. W przypadku złożenia owego wniosku Sąd wezwie wskazaną osobę do wzięcia udziału w sprawie. Przepisy określają to następująco: „Jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału w sprawie. Osoba wezwana do udziału w sprawie na wniosek pozwanego może domagać się zwrotu kosztów wyłącznie od pozwanego, jeżeli okaże się, że wniosek był bezzasadny. Osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów od strony powodowej, niezależnie od późniejszego wyniku sprawy. Jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie.” Zatem osoba niesłusznie pozwana będzie mogła domagać się zwrotu kosztów od pozwanego, gdy wezwany wstąpi w jej miejsce. Jeżeli tak się nie stanie, o obowiązku zwrotu kosztów sąd rozstrzygnie przy wyrokowaniu. Niestety zmiana taka nie zawsze jest możliwa, bowiem to zależy w jakim trybie prowadzone jest postępowanie przed Sądem. Jeżeli pozew wytoczony został w postępowaniu uproszczonym, wtedy zmiana po stronie pozwanej nie będzie możliwa. Niestety zmiana taka nie jest możliwa także w postępowaniach toczących się jako sprawy gospodarcze. Jak również zmiana taka nie jest możliwa jak mamy do czynienia z etapem, gdzie jest prowadzone postępowanie odwoławcze na skutek wniesionej apelacji. Natomiast w postępowaniu w sprawach pracowniczych zmiany pozwanego może dokonać sam sąd, działając z urzędu. Zatem warto pamiętać o uprawnieniach w przypadku, gdy się jest pozwanym przypadkowo, czy błędnie i korzystać z tego jeśli są ku temu podstawy prawne i faktyczne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s