Zwrot prowizji bankowej.

Już jakiś czas temu TSUE czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok dla kredytobiorców z którego wynika, że w przypadku wcześniejszego uregulowania kredytu, banki zobowiązane są zwrócić prowizję, jeśli takową pobrały. Dotyczy to oczywiście przedterminowego uregulowania przez kredytobiorcę swojego zobowiązania, czyli w terminie wcześniejszym niż określała to umowa zawarta pomiędzy stronami.

Zatem interpretacja tego wyroku jest prosta i przejrzysta, jeśli kredytobiorca – konsument (bo takich kredytobiorców wyrok ten dotyczy) z jakiś powodów postanowił wcześniej rozliczyć się z bankiem, a bank z tego tytułu pobrał prowizję, wówczas ten ostatni jest zobowiązany do zwrotu tejże prowizji.

TSUE określił to w następujący sposób cyt. „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”.

Ważne jest to, że wyrok obejmuje także kredyty hipoteczne, ale zwrot prowizji należy się osobom, które zaciągnęły i spłaciły kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017 r.

Wyrok ten jest ważny dla kredytobiorców, bowiem czasami prowizje banku wynosiły nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Z informacji medialnych wynika, że niektóre z banków uruchomiły stosowną procedurę w powyższym zakresie.

Co wówczas powinien zrobić konsument? Otóż powinien zapoznać się z taką procedurą i złożyć stosowny wniosek, bądź po prostu złożyć reklamację. Należy jednak pamiętać, że takie roszczenia przedawniają się z upływem sześciu lat od momentu dokonania tej wcześniejszej spłaty.

Pismo, które w tym zakresie składa się do banku, jeśli bank nie dysponuje stosownym formularzem musi koniecznie zawierać kilka elementów, przede wszystkim:

  1. Imię i nazwisko wraz z adresem osoby, która się ubiega o zwrot tej prowizji,
  2. Numer umowy kredytowej wraz z datą jej zawarcia,
  3. Datę spłaty zobowiązania wobec banku,
  4. Kwotę prowizji, jeśli w tym zakresie kredytobiorca nie do końca byłby w stanie tę kwotę podać, może oczywiście wcześniej zwrócić się do banku, aby ten przesłał szczegółowo wysokość tej kwoty, którą pobrał od konsumenta tytułem prowizji,
  5. Termin do kiedy ta prowizja ma być zwrócona, tylko, że trzeba pamiętać o tym, że bank na rozpatrzenie takiej reklamacji ma 30 dni,
  6. Numer rachunku bankowego na który mają być przelane pieniądze,
  7. Podpis.

Wniosek/reklamację najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, bo wówczas będzie jasno wynikało, kiedy bank otrzymał pismo. Od daty doręczenia tegoż pisma będzie się liczył termin na wypłatę owej prowizji. Można oczywiście takie pismo złożyć osobiście w banku, ale wówczas należy pamiętać, żeby na kopii tego pisma było potwierdzenie z datą, że dokument ten w banku został złożony.

Gdyby z jakiś powodów bank odrzucił taki wniosek/reklamację, wówczas konsumentowi/kredytobiorcy pozostaje droga sądowa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s