Zamaskowani.

Od dzisiaj obowiązkowe jest noszenie maseczek na twarzy tak, aby zakrywać usta i nos. Jesteśmy więc zamaskowani, ale i to wytrzymamy.

Jakie są w związku z tym obowiązki? Odpowiedź znajduje się w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zatem od dzisiaj, aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 3. na drogach i placach,
 4. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 5. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 6. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu przepisów ustawy. o własności lokali.

Istnieją wyjątki, gdzie można poruszać się nie mając założonej maseczki. I tak obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze czterech lat,
 2.  dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 3.  osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Natomiast osoba wykonująca pracę w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych zakrywać usta i nos za pomocą przyłbicy. Przy czym w tym wypadku jeszcze stanowisko pomiędzy sprzedawcą a klientem musi być oddzielone czymś w rodzaju szyby.

 

Ważną informacją jest, że każda osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 1. organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
 2. innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Także mamy nowe obowiązki, czekamy jednak zapewne wszyscy na informacje, że zakazów i nakazów za chwilę będzie co raz mniej i wrócimy do życia, w którym będziemy swobodnie poruszać się, spotykać się bez maseczek, rękawiczek i innych środków ostrożności. Na razie mamy dodatkowe „ozdoby” naszych twarzy.

Jak znam życie, za chwilę będzie moda na maseczki o określonych wzorach, kolorach, itp. Ale to dobrze, bo ważne, aby w każdej trudnej sytuacji znajdować pozytywne strony i trochę podejść do tego wszystkiego z dystansem. Ustawicznie życzę Wam wszystkim zdrowia, pogody ducha i uśmiechu, choć niewidocznego spod maseczki. Pozdrawiam wszystkich zamaskowanych i życzę, aby każdy dzień niósł same dobre wydarzenia.

3 uwagi do wpisu “Zamaskowani.

 1. Powiedz tak szczerze czy Ja mogę swobodnie pospacerować po polach? Od tak dla własnej przyjemności?

  1. Od dzisiaj obowiązują nowe zasady, które określają, że otwarte zostają lasy, parki, skwery, bulwary. Zatem jest możliwość spacerowania w takich miejscach, myślę, że na polu też, ale to zależy w jakich okolicznościach. Natomiast o tej swobodzie i spacerowaniu dla własnej przyjemności, to zależy od konkretnego przypadku. W jakim miejscu to pole się znajduje i czy dotarcie do niego wymaga przemieszczania się np. w dalszej odległości. Czy to jest faktycznie tylko spacer, ale ile osób uczestniczy w tym spacerze?, Na pewno nie może być to biwakowanie, Wobec tego, aby udzielić precyzyjnej odpowiedzi, musiałoby być szczegółowo sprecyzowane pytanie z podaniem szczegółów. Bowiem wiele zakazów nadal obowiązuje i aktualne rozporządzenie nie uchyliło ich. To wymaga jednak indywidualnych konsultacji. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s