Zamaskowani.

Od dzisiaj obowiązkowe jest noszenie maseczek na twarzy tak, aby zakrywać usta i nos. Jesteśmy więc zamaskowani, ale i to wytrzymamy.

Jakie są w związku z tym obowiązki? Odpowiedź znajduje się w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zatem od dzisiaj, aż do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 3. na drogach i placach,
 4. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 5. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
 6. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu przepisów ustawy. o własności lokali.

Istnieją wyjątki, gdzie można poruszać się nie mając założonej maseczki. I tak obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze czterech lat,
 2.  dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 3.  osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,
 7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Natomiast osoba wykonująca pracę w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych zakrywać usta i nos za pomocą przyłbicy. Przy czym w tym wypadku jeszcze stanowisko pomiędzy sprzedawcą a klientem musi być oddzielone czymś w rodzaju szyby.

 

Ważną informacją jest, że każda osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 1. organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
 2. innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Także mamy nowe obowiązki, czekamy jednak zapewne wszyscy na informacje, że zakazów i nakazów za chwilę będzie co raz mniej i wrócimy do życia, w którym będziemy swobodnie poruszać się, spotykać się bez maseczek, rękawiczek i innych środków ostrożności. Na razie mamy dodatkowe „ozdoby” naszych twarzy.

Jak znam życie, za chwilę będzie moda na maseczki o określonych wzorach, kolorach, itp. Ale to dobrze, bo ważne, aby w każdej trudnej sytuacji znajdować pozytywne strony i trochę podejść do tego wszystkiego z dystansem. Ustawicznie życzę Wam wszystkim zdrowia, pogody ducha i uśmiechu, choć niewidocznego spod maseczki. Pozdrawiam wszystkich zamaskowanych i życzę, aby każdy dzień niósł same dobre wydarzenia.

3 uwagi do wpisu “Zamaskowani.

  1. Od dzisiaj obowiązują nowe zasady, które określają, że otwarte zostają lasy, parki, skwery, bulwary. Zatem jest możliwość spacerowania w takich miejscach, myślę, że na polu też, ale to zależy w jakich okolicznościach. Natomiast o tej swobodzie i spacerowaniu dla własnej przyjemności, to zależy od konkretnego przypadku. W jakim miejscu to pole się znajduje i czy dotarcie do niego wymaga przemieszczania się np. w dalszej odległości. Czy to jest faktycznie tylko spacer, ale ile osób uczestniczy w tym spacerze?, Na pewno nie może być to biwakowanie, Wobec tego, aby udzielić precyzyjnej odpowiedzi, musiałoby być szczegółowo sprecyzowane pytanie z podaniem szczegółów. Bowiem wiele zakazów nadal obowiązuje i aktualne rozporządzenie nie uchyliło ich. To wymaga jednak indywidualnych konsultacji. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s