Zawezwanie do próby ugodowej.

Jeśli nie chcemy, żeby spór, który nam się z kimś przydarzył nie zamienił się w długotrwały proces, możemy skorzystać z możliwości i zawezwać przed Sąd stronę przeciwną do zawarcia ugody.

Kiedy jest możliwa ugoda?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawy cywilne (bo tylko na takich się skupiamy w dzisiejszym wpisie), których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd jednak uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Do jakiego Sądu wnosi się zawezwanie do próby ugodowej?

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.  Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd również stwierdza w protokole.

Koszty

Strona, która wnosi zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem musi ponieść opłatę z tego tytułu wynikającą. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, Sąd na żądanie przeciwnika nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jak sporządzić zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej sporządza się w taki sposób jak większość pism procesowych.

I tak:

  1. Określa się datę sporządzenia tego pisma,
  2. Określa się i wskazuje Sąd do którego kieruje się owo zawezwanie,
  3. Określa się strony, czyli wnioskodawcę i przeciwnika wraz z podaniem ich adresów,
  4. Tytułuje się to pismo jako zawezwanie do próby ugodowej i określa się w jakiej sprawie,
  5. Określa się proponowaną treść ugody,
  6. Wnosi się o wyznaczenie posiedzenia przez Sąd w sprawie ugody,
  7. Wnosi się o dopuszczenie i przeprowadzenie konkretnych dowodów wraz ze wskazaniem na jakie okoliczności te dowody mają być przeprowadzone,
  8. Sporządza się uzasadnienie do tegoż zawezwania,
  9. Sporządza się listę załączników,
  10. Zawezwanie do próby ugodowej wraz z odpowiednią ilością odpisów i załącznikami wysyła się do wskazanego Sądu.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s