Cywilne postępowanie uproszczone.

Istnieje taka kategoria spraw spornych, gdzie wnosi się do sądu pozwy w tzw. postępowaniu uproszczonym. Jest to postępowanie mniej skomplikowane, a i pozew łatwiej sporządzić, bowiem służy do tego specjalny formularz.

Z tego trybu niestety nie można korzystać w każdym przypadku. W tym postępowaniu mogą być rozpatrywane jedynie sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych,  w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Tak, jak napisałam powyżej pozew wnosi się na formularzu. Formularze są dostępne na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także są dostępne na stronach niektórych Sądów powszechnych.  Formularze dostępne są także w Biurach Obsługi Interesenta w Sądach w tzw. wersji papierowej.

Natomiast jeśli jesteśmy stroną pozwaną w takim postępowaniu, pamiętać należy, że odpowiedź na pozew także składa się na odpowiednim formularzu. Podobnie – sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe powinny być także sporządzone na urzędowych formularzach.

Następnym warunkiem jest to, że  jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Natomiast połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju.  Jeżeli dochodzimy części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym przewidzianym tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z przytoczonych faktów. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Istotą tego postępowania jest i to, że okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później.

Powód może przytoczyć nowe okoliczności faktyczne i wnioski dowodowe nie później niż w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu pism pozwanego.

Jeżeli Sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. W przypadku gdy sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, w dalszym ciągu rozpoznaje ją z pominięciem  trybu uproszczonego.

Natomiast po zakończeniu sprawy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku można zgłosić również do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. W przypadku, gdy strona, zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku, wówczas termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogłoszenia wyroku. Strona obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może po jego ogłoszeniu w oświadczeniu złożonym do protokołu zrzec się prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia się prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje się prawomocny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s