Tajemnica przedsiębiorstwa, raz jeszcze

Pamiętacie zapewne wpis o tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśniający to pojęcie i wskazujący przepisy, które regulują to zagadnienie.

Ta kwestia dzisiaj jest w dobie ogromnej konkurencji, niezwykle istotna. Wiedza o innych jest bowiem bezcenna i niejeden pewnie chciałby się dowiedzieć „co nieco” o swoim konkurencie. Dlatego przedsiębiorcy tak chronią tego co ich dotyczy.  Za tym idą też przepisy prawa. Jakiś czas temu opisywałam to zagadnienie od strony cywilistycznej.

Na tyle jest to ważka kwestia, że ustawodawca zdecydował się wprowadzić odpowiedzialność karną wobec tych, którzy tę tajemnicę naruszają. Dlatego dzisiaj opiszę właśnie kwestię tej odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karną za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przewidują przepisy art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 Kodeksu karnego.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 23, ten kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Tej samej karze podlega, kto uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

Natomiast w oparciu o art. 266 kodeksu karnego, przestępstwo popełnia również ten kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową. Za popełnienie tego przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat dwóch.

Ważne jest także i to, że poza odpowiedzialnością karną, sprawca może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, bowiem taka możliwość istnieje w postępowaniu karnym.

Mogą być również nałożone kary dodatkowe np.: zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem, bądź np. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Jak widać, tajemnica przedsiębiorstwa jest istotnym elementem w obrocie prawnym i podlega szczególnej ochronie, bo nie wszystkie kwestie związane z działalnością gospodarczą zawierają odpowiedzialność karną. Warto o tym pamiętać, za nim komukolwiek przyjdzie do głowy, aby tę tajemnicę naruszyć, zdradzić lub zrobić cokolwiek innego w tym zakresie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s