Odszkodowanie

Zdarza się czasami, że inne osoby wyrządzają nam szkodę. Wtedy w nerwach i stresie wykrzykujemy: „pozwę go do sądu, niech płaci za moją krzywdę”.

Łatwo się mówi, gorzej z realizacją, bo nie zawsze wiemy jak się za to zabrać. Wobec tego przybliżę Wam ogólnie przepisy i zasady wnoszenia pozwów o odszkodowanie.

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują generalną zasadę, iż każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste. Wnosimy sprawę do sądu i mamy wygraną w kieszeni. Niestety tak nie jest, bo trzeba:

– po pierwsze udowodnić, że taka sytuacja miała miejsce,

– po drugie spełnić jeszcze kilka przesłanek, aby móc odszkodowanie uzyskać.

Nie mniej jednak, odpowiedzialność odszkodowawcza w polskim prawie traktowana jest dość szeroko i warto z tej instytucji skorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba i są ku temu podstawy.

Zaczynamy, jak zwykle od początku.

Za szkodę odpowiedzialny jest przede wszystkim ten kto ją bezpośrednio wyrządził. Odpowiedzialność odszkodowawczą może ponieść także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny.

Odpowiada także ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest także do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. (np. rodzice w stosunku do dzieci, opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych).

Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, także ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie.

Podstawowa przesłanka – to szkoda.

Główną przesłanką dającą podstawę wygrania procesu o odszkodowanie jest wystąpienie i udowodnienie szkody.

Przez pojęcie szkody należy rozumieć uszczerbek na majątku osoby, który posiada wymierną wartość. Za szkodę uważa się również uszczerbek na osobie np. utrata zdrowia.

Szkoda może powstać zarówno w wyniku działań, jak i zaniechań osoby odpowiedzialnej.

Związek przyczynowo – skutkowy

Kolejną istotną kwestią jest wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego polegającego na tym, iż w procesie sądowym o odszkodowanie należy udowodnić, iż pomiędzy szkodą, która wystąpiła, a działaniem lub zaniechaniem danej osoby, istnieje określony związek.

Co robić jeśli szkoda wystąpiła?

Na początku powinno się sprawcę szkody wezwać pisemnie do naprawienia szkody. Można też zaproponować rozwiązanie sprawy poprzez mediacje lub zawezwać do próby ugodowej. Jeśli te „zabiegi” nie przyniosą żadnych efektów, wówczas powinno się skierować pozew do sądu.

W następnym wpisie podam przykładowy pozew jaki można przygotować w sprawie o odszkodowanie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s