Bankowy Arbitraż Konsumencki

Kto dzisiaj nie ma kontaktów z bankami? Chyba nie ma takich osób, a jeśli są, to na pewno  w mniejszości.

Z praktyki wszyscy wiemy, że różnie z bankami bywa. Owszem, kiedy przystępujemy do zawarcia umowy jest wszystko jak w najlepszym porządku, ale „im dalej w las, tym więcej drzew”.

Co robić jeśli dochodzi do sporu z bankiem?

Jak to co? Działać. Nie trzeba od razu biec do sądu, ponosić kosztów procesów, „zatrudniać” doradców, itp. Można skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który działa przy Związku Banków Polskich. Arbitraż ten funkcjonuje, aby rozstrzygać spory pomiędzy konsumentami – klientami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Kto może skorzystać z Arbitrażu?

Skorzystać może konsument, czyli osoba fizyczna, która  zawarła z bankiem umowę w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

Kiedy można skorzystać z Arbitrażu?

Wtedy gdy:

 1. została wyczerpana przez konsumenta możliwość załatwienia sprawy bezpośrednio z bankiem,
 2. nie zostało wszczęte postępowanie sądowe,
 3. wniosek konsumenta nie dotyczy spraw związanych ze świadczeniami skarbu państwa,
 4. wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000,00 zł, przy czym do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, a w przypadku dochodzenia kilku roszczeń sumuje się ich wartość,
 5. roszczenie pieniężne powstało po dniu 1 lipca 200 1r.

Warunki formalne wniosku.

Wniosek należy sporządzić w formie pisemnej i dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku, lub oświadczenia Klienta, że nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Wniosek winien zawierać:

 1. dane personalne klienta, adres zamieszkania, ewentualny adres do korespondencji, numer telefonu,
 2. oznaczenie banku, z którym klient toczy spór poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby,
 3. dokładne określenie żądania wraz z uzasadnieniem i ewentualne wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, które powinny być załączone do wniosku,
 4. podanie wartości przedmiotu sporu.

Wraz z wniesieniem wniosku klient powinien uiścić opłatę w wysokości:

 1. 20 zł. gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 zł,
 2. 50 zł. gdy wartość przedmiotu przekracza 50 zł.

Pamiętać należy, że Arbiter bankowy nie podejmuje żadnych czynności, jeżeli opłata nie została dokonana.

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym może być wniesiony: bezpośrednio przez klienta lub jego pełnomocnika w Biurze Arbitra Bankowego lub za pośrednictwem poczty.

Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia sprawy przez Arbitra Bankowego, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dla banku jednak orzeczenia Arbitra Bankowego są ostateczne.

Jedna uwaga do wpisu “Bankowy Arbitraż Konsumencki

 1. Dziękuję za komentarz. Wydaje mi się, że to potrzebna instytucja. Stworzona została dla Konsumentów, którzy w sporach z Bankami zawsze mają słabszą pozycję. Poza tym procedura jest prostsza niż w sprawach sądowych, no i opłata nie jest wygórowana. Pamiętać tylko należy, że nie wszystkie sprawy sporne z Bankami, mogą być poddane pod rozstrzygnięcie Arbitrażu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s