Jak założyć fundację?

Założenie fundacji nie jest bardzo prostym przedsięwzięciem, bowiem trzeba spełnić kilka wymogów formalnych. Generalnie jeśli ktoś chce, aby fundacja powstała to zapewne da sobie radę i dojdzie do celu. W końcu dla chcącego nie ma nic trudnego.

Co to jest fundacja?

Jest to instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez założyciela na określony cel. Fundacja jest powoływana przez Fundatora. Jest to organizacja pozarządowa, mająca wyodrębniony majątek, który przeznaczony jest na określony cel społeczny. W trakcie działania realizuje cele wpisane w statucie, nie jest instytucją nastawioną na zysk, ale może prowadzić działalność gospodarczą.

Czy Fundator jest konieczny?

Tak, bo to właśnie on przeznacza określony majątek na cele społeczne. Majątek ten stanowi tzw. fundusz założycielski. Osobę tworzącą fundację nazywamy fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania”. Fundatorem może być także osoba prawna, której siedziba mieści się w Polsce lub za granicą. Czyli może być to po prostu firma. Fundator może być jeden, ale może być ich też kilku.

Zatem może być to kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Rola Fundatora

Tak naprawdę rola Fundatora w tym przedsięwzięciu jest kluczowa. Fundator w formie aktu notarialnego oświadcza o powołaniu fundacji, przeznaczeniu na jej rzecz określonego majątku, sporządza statut, wybiera władze fundacji i rejestruje fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezbędne kroki dla powołania fundacji i rozpoczęcia przez nią działalności

Jest ich kilka, a mianowicie:

  1. określenie funduszu założycielskiego i ustanowienie aktu fundacyjnego,
  2. sporządzenie statutu, w którym określa się organizację i sposób działania fundacji,
  3. zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opisane dwa pierwsze punkty wykonywane się przez Fundatora, lub pełnomocnika przez niego powołanego. Sam wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie fundacji może złożyć zarząd, a wpisu oczywiście dokonuje sąd.

Kiedy trzeba mieć gotowy statut?

Statut przygotowuje Fundator i przez niego jest ten dokument uchwalany. Oczywiście Fundator może udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Zdarzają się takie sytuacje, że w akcie założycielskim fundacji sporządza się wpis, że statut zostanie sporządzony i uchwalony przez zarząd fundacji.

Wniosek do sądu

Po podpisaniu aktu notarialnego składa się wniosek do sądu o zarejestrowanie fundacji. Obowiązek ten co do zasady spoczywa na Fundatorze, ale tak jak wcześniej zaznaczyłam może to zrobić zarząd.

Wniosek o rejestrację w KRS składa się na urzędowym formularzu i dołącza się wszelkie niezbędne dokumenty i załączniki. Fundacja, która składa wniosek o wpis do KRS musi ten wniosek opłacić. Wpłaty należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, w którym składany jest  wniosek.

Co wtedy, jak mamy już założoną fundację …..?

Jak to co? Działamy dla dobra tych dla których została powołana.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s