Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia, czy warto wiedzieć coś na ten temat?

Zdarzają się niestety sytuacje, że jesteśmy pokrzywdzonymi na skutek popełnionego przestępstwa. Co wówczas robimy? Składamy zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub Prokuratury.

Wówczas prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Jednak wiemy, że w praktyce różnie wyglądają takie postępowania. A to toczą się długo i przewlekle, a to nie są przeprowadzone wszystkie dowody jakie być powinny. Efekt jest niestety taki, że to postępowanie zostaje umorzone bo np. brak jest dowodów na zaistnienie przestępstwa. Wtedy złościmy się i często zadajemy sobie pytanie. Jak to? Przecież zostało popełnione przestępstwo przez osobę X. To jak dojść swoich racji? Składamy więc zażalenie i gdy zapada decyzja, że postanowienie o umorzeniu jest uchylone, wówczas postępowanie przygotowawcze toczy się ponownie. Znów są przeprowadzane dowody, przesłuchiwani są świadkowie. Pomimo tego ponownie zapada decyzja o umorzeniu.

W sytuacji, kiedy po raz drugi jako pokrzywdzeni mamy umorzone postępowanie przygotowawcze, wówczas przysługiwać nam będzie prawo skierowania do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia.

Akt oskarżenia jest dokumentem sformalizowanym, którego treść determinują przepisy Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tymi przepisami  subsydiarny akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

A teraz szczegóły.

Po dwukrotnym umorzeniu prowadzonego postępowania przygotowawczego mamy 30 dni od doręczenia postanowienia na wniesienie tego aktu do sądu. Gdybyśmy przegapili ten termin, wówczas tracimy prawo na wniesienie tego dokumentu.

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zawierać:

  1. dane wnoszącego (oskarżyciela) i jego pełnomocnika, a także podpis osoby sporządzającej ten akt wraz z datą,
  2. imię i nazwisko oskarżonego oraz inne dane o jego osobie,
  3. oznaczenie właściwego organu (sądu), do którego jest kierowany oraz trybu postępowania,
  4. dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a także wysokości powstałej szkody, ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynu,
  5. wskazanie, czy czyn został popełniony w warunkach recydywy,
  6. treść żądań, oświadczeń i wniosków wraz z ich uzasadnieniem.

Akt oskarżenia powinien zawierać także listę osób, które chcemy żeby zostały przesłuchane w charakterze świadków, oraz wykaz innych dowodów, które naszym zdaniem powinny być przeprowadzone.

Przygotowując ten dokument nie można zapomnieć o uzasadnieniu.

Subsydiarny akt oskarżenia powinien zostać złożony w oryginale oraz odpisach – po jednym dla każdego z oskarżonych w sprawie oraz w osobnym egzemplarzu dla prokuratora.

Na koniec, nie możemy zapomnieć o dokonaniu opłaty, która wynosi 300 zł. Trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku uniewinnienia oskarżonego, wówczas pokrzywdzony ponosi koszty procesu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s