Sztuka pisania – pozew o zapłatę

Czy napisanie prostego pozwu o zapłatę jest sztuką? Nie, szczególnie jeśli dotyczy to spraw prostych i nieskomplikowanych. Nie w każdej sprawie musimy biegać do doradców prawnych, ekonomicznych, czy Bóg wie jeszcze jakich. Ze zwykłym przeziębieniem też nie chodzimy od razu do lekarza i dajemy sobie radę sami. Chyba, że katar nie jest już katarem a poważniejszym przeziębieniem, a sprawa roszczeń nie jest już prosta i staje się bardziej skomplikowanym problemem.

Zatem, mamy sytuację, że przykładowo zawarliśmy z kimś umowę, wystawiliśmy rachunek czy fakturę, minął termin płatności, a pieniędzy ani widu, ani słychu. Ślemy więc do dłużnika wezwania do zapłaty, a on nie reaguje.

Co wtedy? Czas na pozew.

Pozew to jest pismo procesowe kierowane do sądu, a więc musi spełniać określone wymagania. Oczywiście jeśli będą braki w pozwie, sąd wezwie do ich uzupełnienia, ale to spowoduje przedłużenie rozpoznania naszej sprawy, a przecież nie o to nam chodzi.

Zaczynamy od tego, że wskazujemy datę i miejsce sporządzenia pozwy oraz sąd do którego pozew kierujemy. Oznaczając sąd koniecznie trzeba podać wydział sądu oraz adres.

W pozwie określamy szczegółowo powoda i pozwanego poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. Jeśli pozew dotyczy firmy to oczywiście podajemy jej nazwę, adres, NIP.

Jak nie znamy numeru PESEL lub NIP nie musimy podawać, chyba, że kierujemy sprawę do elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), wówczas numer PESEL lub NIP musi być wskazany.

W pozwie należy określić wartość sporu, czyli dochodzoną kwotę. To jest bardzo istotne, bowiem sąd musi wiedzieć o co się ma toczyć sprawa, a poza tym od wartości przedmiotu sporu jest uzależniona wysokość opłaty przy wniesieniu pozwu.

Sam pozew tytułujemy poprzez użycie sformułowania: „pozew o zapłatę”. Należy także jednoznacznie wskazać czego żądamy od dłużnika.

Istotne są w pozwie wnioski. Takimi podstawowy  wnioskami oprócz żądania zapłaty są:

  1. Wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika, np. „wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych”.
  2. Wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Sąd wyda nakaz jeśli uzna, że w sprawie zostały spełnione przesłanki do jego wydania np. „wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”.
  3. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność Powoda np. „wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda”.

 

Następnym krokiem będzie uzasadnienie pozwu i powołanie się na dowody, na podstawie których opieramy swoje żądanie. Można zatem opisać, na jakiej podstawie doszło do zadłużenia poprzez wskazanie np. umowy, faktury lub rachunku lub innego dokumentu, który posiadamy. Wskazanie terminu do którego miała nastąpić zapłata, wskazać wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniami ich doręczenia.

Należy także pamiętać, że wymienienie i powołanie się na dokumenty, które wskazałam powyżej jest niewystarczające, Należy te dokumenty dołączyć jako załączniki do pozwu, wskazując koniecznie, że są to dowody w sprawie potwierdzające fakty, które opisujemy w uzasadnieniu.

Jeśli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą należy dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Ten wydruk można pobrać ze strony internetowej (https://www.ceidg.gov.pl).

Na końcu należy wymienić wszystkie załączniki, które dołączamy do pozwu.

Pozew należy opłacić, dlatego też jednym z załączników musi być potwierdzenie jej dokonania.

Pozew z załącznikami przygotowujemy w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden  dla dłużnika i jeden dla Powoda. Jeśli dłużników jest kilku, należy przygotować pozew z załącznikami dla każdego z nich.

Na końcu czytelnie podpisujemy pozew.

Jeśli nie składamy oryginałów dokumentów, a ich kserokopie należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem  poprzez umieszczenie na każdej stronie kserokopii dokumentu sformułowania – „Poświadczam za zgodność z oryginałem” wraz z  czytelnym podpisem.

Gotowy pozew wysyłamy do sądu, najlepiej listem poleconym, bądź osobiście składamy w sądzie w biurze podawczym, dbając o to, aby uzyskać potwierdzenie złożenia tego pisma procesowego.

No i mamy gotowy oraz wysłany pozew i czekamy żeby sprawa potoczyła się po naszej myśli i żebyśmy uzyskali satysfakcjonujący nas wyrok.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s