Kiedy kupujemy lub sprzedajemy nieruchomość

Jeśli decydujemy się na sprzedaż lub kupno nieruchomości musimy pamiętać, że transakcja  może mieć wyłącznie formę aktu notarialnego. W przeciwnym razie umowa będzie nieważna z mocy prawa.

Zatem notariusz musi sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży.

W akcie tym powinno znaleźć się szczegółowe określenie:

 1. strony sprzedającej nieruchomość,
 2. strony kupującej nieruchomość,
 3. nieruchomości wraz z podaniem księgi wieczystej, lokalizacji, powierzchni, itp.,
 4. ceny sprzedaży nieruchomości,
 5. formy i sposobu płatności,
 6. termin wydania nieruchomości.

Strony takiej transakcji spotykają się u notariusza, który odczytuje im akt notarialny. Oczywiście zawsze istnieje możliwość, aby tekst aktu notariusz wcześniej przedstawił stronom, które mogą wnieść ewentualne uwagi i poprawki. Nie jest bowiem tak, że jest to tajny dokument i można z nim zapoznać się dopiero podczas odczytywania. Aktu. Poza tym jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub nieczytelne zawsze można poprosić notariusza o wyjaśnienie treści poszczególnych zapisów. Przecież chodzi o to, aby wiedzieć i rozumieć co się podpisuje.

Jeśli jest wszystko jasne, strony nie zgłaszają żadnych uwag, wówczas podpisują ten dokument. Podpis składa także notariusz. Od tego momentu transakcja jest dokonana. Oryginał umowy sprzedaży nieruchomości wraz z podpisami jest przechowywana przez notariusza przez 10 lat, a strony otrzymują wypisy.

Notariusz podczas transakcji odgrywa kluczową rolę, nie tylko sporządza i odczytuje akt notarialny, ale jest obowiązany czuwać nad prawidłowością całego procesu związanego ze sprzedażą nieruchomości.

Obowiązany jest zbadać wszelkie dokumenty, które dotyczą danej nieruchomości i bez nich nie może sporządzić aktu notarialnego.

Przy tej transakcji wszystko musi się odbyć zgodnie z prawem.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. wypis z księgi wieczystej dotyczący sprzedawanej nieruchomości,
 2. wcześniejszy akt notarialny, potwierdzający kto jest właścicielem sprzedawanej nieruchomości,
 3. zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta o tym, że w nieruchomości nikt nie jest zameldowany (oczywiście dotyczy to nieruchomości mieszkalnych),
 4. zaświadczenie z administracji, że właściciel nieruchomości nie ma żadnych zaległości w regulowaniu stałych opłat,
 5. zaświadczenie z właściwych organów, że właściciel nie ma żadnych zaległości podatkowych dotyczących nieruchomości.

Wyżej wymienione dokumenty przedstawia sprzedający. Natomiast kupujący przedstawia jedynie zaświadczenia z banku o udzielonym kredycie, oczywiście jeśli zaciągał kredyt na zakup nieruchomości.

Co dalej?

Mamy już zbadane wszystkie dokumenty przez notariusza, mamy sporządzony akt notarialny, wówczas notariusz odczytuje ten dokument w obecności sprzedającego i kupującego. Przy czym ważne jest to, aby obie strony transakcji legitymowały się dowodami osobistymi, muszą także podać swoje numery NIP i PESEL.

Po odczytaniu strony przystępują do podpisania tego dokumentu.

Notariusz oprócz sporządzenia i doprowadzenia do podpisania aktu notarialnego powinien także złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu danych nowego właściciela do ksiąg wieczystych, pobrać należne opłaty.

Jeśli taka jest wola kupującego i jest ona zapisana w umowie sprzedaży, notariusz może złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na rzecz banku, który udzielił kredytu dotyczącego danej nieruchomości.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jedynie właściciel lub właściciele mogą sprzedać nieruchomość. Jeśli jest ich kilku, wszyscy przystępują do aktu notarialnego. Jeśli po stronie kupujących także jest kilka osób, wówczas także wszystkie te osoby przystępują do aktu.
Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby którakolwiek ze stron działała przez pełnomocnika, ale wówczas jego umocowanie musi mieć bezwzględnie formę aktu notarialnego. Bez takiego pełnomocnictwa notariusz nie będzie mógł doprowadzić do podpisania aktu.

Na koniec

Pamiętając o podstawowych zasadach, które zostały wskazane powyżej, możemy być przekonani, że sporządzenie, odczytanie i podpisanie aktu notarialnego przebiegnie sprawnie i bez niepotrzebnych komplikacji. Kupujący będzie się cieszył z nabytej nowej nieruchomości, a sprzedający z uzyskanej ceny i pozyskanych środków finansowych. Może na zakup innej nieruchomości, kto wie?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s