Wynagrodzenie za pracę zawsze się należy

Niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Zgłaszają się do mnie osoby, mające taki problem z pytaniem co robić? Dlatego postanowiłam poprzez ten wpis na blogu wyjaśnić co nieco w tej sprawie.

Zacznijmy od początku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli mamy zawartą umowę o pracę, wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym, ustalonym terminie. Termin ten nie powinien być późniejszy niż do 10 dnia każdego miesiąca.

Czym jest wynagrodzenie?

Definicja jest prosta, otóż jest to wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze majątkowym, które należy się pracownikowi za wykonywaną pracę w umówionym rozmiarze. Ustalone jest w zależności od czasu pracy, charakteru pracy, itp. Pojęcie to obejmuje zarówno wszystkie składniki wynagrodzenia czyli wynagrodzenie podstawowe i uboczne, jak i wszelkie jego formy (wynagrodzenie pieniężne, wynagrodzenie w naturze).
Jeśli okazuje się, że pracodawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wówczas pracownik może skorzystać z kilku możliwości, aby dochodzić swojego prawa.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownik może zawiadomić okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. W takiej sytuacji, najczęściej zostaje wszczęta  kontrola i PIP może zażądać od pracodawcy złożenia odpowiednich wyjaśnień.

Jeśli inspektor stwierdzi, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia lub wypłaca je z opóźnieniem może:

  1. nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia, nakaz taki podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, że wniesienie od takiej decyzji odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.
  2. wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Pozew do sądu pracy

Pracownik może wnieść pozew do sądu  pracy. Pozew ten dotyczy wówczas roszczenia o zapłatę wraz z odsetkami.  Odsetki przysługują pracownikowi nawet wtedy , kiedy nie poniósł żadnej szkody z powodu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Odsetki przysługują także, kiedy opóźnienie było spowodowane okolicznościami, na które pracodawca nie miał wpływu.

W zależności od kwoty  pracownik wnosi pozew do:

  1. sądu rejonowego (pracy) – jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi do 75.000,00 zł.,
  2. sądu okręgowego (pracy) – jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 000,00 zł.

Pracownik może złożyć pozew osobiście lub przez pełnomocnika (może nim być także inspektor pracy).

Pozew do sądu cywilnego

Pracownik może skorzystać z takiej możliwości w przypadku jeśli w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia poniósł szkodę. Wówczas pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku przez pracodawcę jakim jest wyplata wynagrodzenia.

Podstawą takiego roszczenia jest istnienie po stronie pracownika szkody i związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działaniem pracodawcy. Udowodnienie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o pracę, powstania szkody i związku przyczynowego pomiędzy nimi będzie należało w pełni do pracownika.

Ponadto jeżeli pracodawca w ustalonym terminie nie świadczy wynagrodzenia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, lub świadczy je niewłaściwie, to jednocześnie popada w zwłokę. Wówczas pracownik może żądać zarówno wykonania zobowiązania (wypłaty zaległej pensji), jak i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Rozwiązanie umowy o pracę

Można skorzystać też z takiej opcji, bo jak pracodawca nie płaci wynagrodzenia lub wypłaty są częściowe i nieterminowe, to po co dalej pracować w takiej firmie. Wówczas lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie nowej pracy. Pracownik może więc skorzystać z dobrodziejstwa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, bowiem po stronie pracodawcy dochodzi do ciężkiego i rażącego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wypowiadając w tym trybie umowę, oczywiście można dochodzić wypłaty wynagrodzenia oraz stosownej rekompensaty. Pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.  Warunkiem skorzystania z tego typu uprawnienia jest złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w terminie jednego miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Oczywiście nikomu nie życzę, aby miał problem z otrzymaniem wynagrodzenia. Jak się jednak przytrafi taka sytuacja możemy dochodzić swoich praw w sposób opisany powyżej.

4 uwagi do wpisu “Wynagrodzenie za pracę zawsze się należy

  1. Proszę, jak miło zaczął się dzień. Taki komentarz powoduje, że wierzy się w sens tego co się robi. Biorę się więc do pracy, żeby następne wpisy były ciekawe, no i oczywiście nie męczące dla moich Czytelników :-), a Ciebie serdecznie pozdrawiam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s