Nie daj się nabić w butelkę

„Nie daj się nabić w butelkę”.

Gwarancja jest na gruncie kodeksu cywilnego instytucją, w której sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub wymiany wadliwej rzeczy na nową, wolną od wad, jeżeli oczywiście wady ujawnią się w ciągu terminu określonego w karcie gwarancyjnej.

Z tytułu gwarancji sprzedający odpowiada jedynie za wady fizyczne sprzedawanego towaru. Zgodnie z przepisami „jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy”.

Po stronie gwaranta, czyli sprzedającego leży możliwość wyboru jednego z uprawnień przysługujących kupującemu. Oznacza to, że sprzedający może nadać kupującemu prawo np. jedynie do naprawy rzeczy, a tym samym wykluczyć uprawnienie do żądania wymiany.

Jednak w dokumencie gwarancyjnym sprzedający nie może, poprzez modyfikację zapisów, pozbawiać kupującego, który skorzystał już z przewidzianej w umowie drogi reklamacyjnej, przysługującego mu prawa dalszego dochodzenia swoich roszczeń w drodze powództwa skierowanego do sądu.

Jeżeli chcemy skorzystać z gwarancji to od czego zacząć?

Od reklamacji. Oczywiście należy przeczytać dokładnie dokument gwarancyjny, który otrzymujemy przy zakupie danego towaru i zobaczyć czego możemy się domagać, bo to właśnie będzie wynikało z dokumentu gwarancyjnego.

Problem jednak sprowadza się do tego, że przepisy dotyczące gwarancji nie są bardzo szczegółowo określone, dlatego też w praktyce spotykamy się z tym, że niekiedy uprawnienia konsumenta są mocno ograniczone. Tylko czy te ograniczenia są zawsze zgodne z prawem? Warto to sprawdzić.

Podstawowe informacje o gwarancji.

Gwarancją zatem jest oświadczenie sprzedawcy określające jego zobowiązania wynikające z gwarancji i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar nie spełnia określonych warunków.

Żeby nie dać „nabić się w butelkę”

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy otrzymamy dokument z którego jedynie wynika np., że „okres gwarancyjny wynosi 3 lata” i nic więcej nie ma, to oznacza, że to nie jest gwarancja.

Niezbędnym wymogiem jest bowiem to, że muszą być określone prawa i obowiązki oraz nieodpłatność podejmowanych działań przez sprzedającego.

Naruszenia praw konsumenta

Niestety często dochodzi do takich naruszeń, z uwagi na brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie.

Najczęstsze przypadki to:

  1. odmówienie naprawy gwarancyjnej,
  2. odmówienie wymiany towaru na nowy bez wad i usterek,
  3. przedłużający się czas napraw gwarancyjnych,
  4. zbyt krótki okres gwarancji, itp.

Co wtedy,  jeśli nasze prawa nie są respektowane?

Możemy wystąpić z powództwem do sądu.

Podstawę prawną roszczenia stanowi przepis art. 577 § 1 w zw. z art. 578 Kodeksu cywilnego.

Przesłanką odpowiedzialności gwarancyjnej jest ujawnienie się wady w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, a gdy jest on niedookreślony, w terminie dwóch lat od wydania towaru.

Powszechnie stosowaną praktyką jest udzielanie rocznych gwarancji, a jej wydłużenie jest wyłącznie dobrą wolą sprzedającego. Sprzedający może, ale nie musi udzielić gwarancji na dowolny okres, w dowolnym zakresie. W tym zakresie nie ma utartego zwyczaju.

Istotną cechą gwarancji jest rozpoczęcie na nowo biegu gwarancji w przypadku uznania reklamacji. Jeżeli sprzedający dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od dostarczenia nowej rzeczy lub zwrócenia rzeczy naprawionej w stosunku do naprawionych części (art. 581 § 1 k.c.). Specyficzne dla gwarancji jest również to, iż termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady rzeczy objętej gwarancją kupujący nie mógł z niej korzystać (art. 581 § 2 k.c.).

Zatem, pamiętajmy o powyższym, jeśli będziemy zmuszeni dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s