Jak polskie sądy nie wystarczą

Wielokrotnie jest tak, że toczymy sprawy przed sądami w Polsce i nie osiągamy tego, co jak twierdzimy, słusznie się nam należy. Wtedy dopada nas poczucie krzywdy, niezadowolenia, frustracji.
Co w takim razie zrobić, jeśli przegraliśmy sprawy w Polsce w sądach wszystkich instancji, czy mamy jeszcze szanse na dochodzenie swoich racji?
Otóż, tak. Możemy złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sprawie przysługuje nam możliwość wniesienia takiej skargi.
Skarga może dotyczyć, między innymi, naruszenia prawa do życia, do ochrony przed torturami i nieludzkim traktowaniem, do wolności i bezpieczeństwa, do sprawiedliwego procesu sądowego bez zbędnej zwłoki, do poszanowania prywatności, życia rodzinnego i korespondencji, do wolności wyrażania opinii, wolności sumienia, wolności w zakresie religii, ochrony prawa własności.

Podstawa prawna

Wnosząc skargę, nie opieramy się na przepisach, które były podstawą pozwu przed sądami polskimi, ale podnosimy zarzut naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka lub tzw. Protokołów dodatkowych. Przed Trybunałem skarży się wyłącznie Państwo za Jego działania lub zaniechania działania. Skarga nie może być skierowana przeciwko osobom fizycznym, firmom, fundacjom, czy innym organizacjom.

Czas

Skarga przysługuje wówczas, kiedy dotyczy to spraw po 01 maja 1993 r. a w zakresie ochrony własności po 10 października 1994 r.

Wymagania formalne

Żeby nasza skarga była skuteczna, zachodzi konieczność wyczerpania w Polsce całej procedury sądowej wraz z wykorzystaniem wszystkich środków odwoławczych. Można ją wnieść w terminie sześciu miesięcy od daty wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Termin ten jest tak określony, że nie można go przedłużyć, ani przywrócić. Oznacza to, że po upływie tego czasu, skarga już nam nie przysługuje. Jeżeli nasza sprawa toczy się przed innym międzynarodowym organem, trybunałem, itp., wówczas Europejski Trybunał Praw Człowieka tej skargi nie rozpatrzy.

Procedura

Skarga musi mieć formę pisemną.
Wnosi się ją bezpośrednio do Trybunału.
W początkowym postępowaniu może być wniesiona w języku polskim i jest wolna od opłat.

Co dalej ze skargą jak trafi do Trybunału?

Gdy skarga trafi do Trybunału, organ ten najpierw bada ją pod względem formalnym, innymi słowy, czy spełnia ona kryteria, które są wymagane, aby była skierowana do rozpoznania.
Jeśli jakiekolwiek kryterium nie zostało spełnione, wówczas Trybunał wydaje decyzję o niedopuszczalności skargi i od tej decyzji nie ma już odwołania.
Jeżeli zdaniem Trybunału od strony formalnej jest wszystko w porządku, wówczas przesyła skargę do rządu państwa, aby ten ustosunkował się do zarzutów w niej zawartych. Jest to tzw. etap komunikacji skargi. Toczy się on w językach oficjalnych Trybunału, którymi są język angielski lub język francuski.
W momencie, kiedy skarga jest na tzw. etapie komunikacji, skarżący ma obowiązek działać poprzez pełnomocnika np. radcę prawnego lub adwokata.
Jeżeli Trybunał uzna, że Państwo złamało przepisy Konwencji, wydaje wyrok stwierdzający naruszenie Konwencji i przyznający skarżącemu tzw. „słuszne zadośćuczynienie”.
Nie zmienia jednak wyroku sądu krajowego.

Nad egzekucją wyroku Trybunału piecze sprawuje Komitet Ministrów Rady Europy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s