Kochamy się, ale bez ślubu

Dzisiaj mamy takie czasy, że wiele par decyduje się być ze sobą bez ślubu w tzw. wolnym związku. Dlaczego tak się dzieje? Trudno powiedzieć. To zadanie dla socjologów i psychologów.
Natomiast ja zajmę się tym jak wygląda konkubinat w Polsce i jakie prawa mają osoby żyjące w takim związku. Instytucja konkubinatu rodzi wiele pytań i wątpliwości, choćby dlatego, że nie jest prawnie, jednoznacznie uregulowana, a przepisów odnoszących się do instytucji małżeństwa nie da się w tym przypadku analogicznie zastosować.

Czym jest konkubinat?
To związek dwojga ludzi pomiędzy którymi wytworzyła się więź podobna jak w związku małżeńskim. Będzie to więc wspólne pożycie, więź duchowa oraz więź gospodarcza, której przejawem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego i wspólne zamieszkiwanie.

Czy konkubenci mają względem siebie prawa i obowiązki?

To jest trudne do określenia, bowiem nie ma przepisów, które regulowałby to w sposób jednoznaczny. W zasadzie, można przyjąć, że jedynymi obowiązkami i uprawnieniami przysługującymi konkubentom względem siebie są te, wynikające z faktu prowadzenia wspólnego pożycia. Wynikają one jednak z zasad współżycia społecznego, dlatego też nie jest możliwe domaganie się wykonanie określonych obowiązków przed sądem. Choć oczywiście nie jest to regułą. Jeżeli konkubenci mają wspólne dzieci, to oboje rodzice zobowiązani są do wychowania i utrzymania dzieci. Jeżeli jedno z rodziców nie wypełnia tych obowiązków można ich dochodzić przed sądem.

Co konkubentom nie przysługuje?
Konkubentom nie przysługują prawa jakie kodeks rodzinny daje osobom, które zawarły związek małżeński.
Zatem konkubentom nie przysługuje m.in. prawo do noszenia wspólnego nazwiska, prawo do ustawowego dziedziczenia, prawo do renty po zmarłym konkubencie, prawo do działania w imieniu konkubenta bez posiadania stosownego pełnomocnictwa, prawo do żądania utrzymania po ustaniu konkubinatu, itp.

Jak wygląda sytuacja prawna dzieci urodzonych w konkubinacie?

Dziecko zrodzone w takim związku posiada status tzw. dziecka poza małżeńskiego. To oznacza, że w takim przypadku nie działa domniemanie takie jak w małżeństwie, że ojcem dziecka jest mąż matki. W praktyce sprowadza się do tego, że ojciec dziecka, aby być nim pełnoprawnie, zobowiązany jest do uznania dziecka. Może być jednak tak, że jeżeli konkubent nie chce uznać dziecka dobrowolnie, może ustalenie ojcostwa nastąpić poprzez przeprowadzenie sprawy sądowej. Jeżeli konkubent dziecko uzna, lub wynika to z wyroku sądowego, władza rodzicielska nad dzieckiem będzie przysługiwała zarówno jemu, jak i konkubinie. W związku z tym, powstaje obowiązek alimentacyjny konkubentów, czyli obowiązek łożenia na wychowanie i utrzymanie wspólnego dziecka.

Jak wygląda sytuacja majątkowa?

W trakcie trwania konkubinatu, w związku ze wspólnym zamieszkiwaniem oraz prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, między partnerami dochodzi do zawiązania stosunków majątkowych, ale nie powstaje z mocy prawa ustawowa wspólność majątkowa, tak jak ma to miejsce w trakcie trwania małżeństwa. Innymi słowy każdy z konkubentów posiada własny, odrębny majątek.
Gdy jednak konkubenci nabyli coś wspólnie będzie to należało do nich wspólnie na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych.

Podsumowanie
Dzisiejszy post, jest wstępem do opisania i wyjaśnienia instytucji konkubinatu. Dlatego na początku na razie przedstawiam ogólne informacje. W następnych wpisach, będę Paniom szczegółowo opisywała poszczególne kwestie dotyczące: spraw majątkowych w trakcie trwania konkubinatu i po jego ustaniu. Będę także opisywała jak uregulować kwestię dziedziczenia po konkubencie, jak móc uzyskać informację o stanie zdrowia konkubenta w przypadku, gdy przebywa w szpitalu, itp.
Jeśli Panie są zainteresowane omówieniem konkretnych problemów związanych z konkubinatem, napiszcie do mnie, a chętnie się tym zajmę i wyjaśnię wszelkie nurtujące Was sprawy.

2 uwagi do wpisu “Kochamy się, ale bez ślubu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s