W KONSULACIE…

Polski Konsulat potrzebny od zaraz

Przebywając za granicą niekiedy potrzebujemy dokonać pewnych czynności, które możemy załatwić jedynie w polskim urzędzie. Nie ze wszystkimi sprawami musimy od razu wracać do Polski. Czasami bywa tak, że nawet nie mamy możliwości powrotu do kraju, bo na stałe mieszkamy za granicą, a i obowiązki nie pozwalają na przyjazd do Polski w celu załatwienia określonych spraw.

Co wtedy?

Z pomocą przychodzą nam urzędy konsularne, w których możemy dokonać wielu istotnych czynności.

Co można załatwić w polskim konsulacie?

Otóż można::

 • wyrobić polski paszport,
 • zarejestrować zagraniczne akty stanu cywilnego w Polsce w celu otrzymania polskich aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy i otrzymać polski akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • uzyskać dokumenty z niektórych polskich urzędów – akty stanu cywilnego: akt urodzenia, małżeństwa, zgonu (zarówno swoje jak i najbliższej rodziny), zaświadczenie o niekaralności z polskiego sądu, dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa w innym państwie,
 • zawrzeć związek małżeński przed konsulem,
 • wykonać czynności notarialne, takie jak poświadczenie podpisu lub poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • wykonać tłumaczenia dokumentów urzędowych z języka obcego na język polski i odwrotnie,
 • zgłosić zagubienie/kradzież polskiego dowodu osobistego i go unieważnić,
 • poświadczyć polskie obywatelstwo,
 • złożyć dokumentację w sprawie nabycia albo zrzeczenia się polskiego obywatelstwa,
 • uzyskać pozwolenie na transport ciała lub urny do Polski,
 • zarejestrować się w systemie – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej http://epuap.gov.pl/wps/portal/,
 • w okresie przedwyborczym zapisać się na wybory.

Jakich spraw jednak nie można załatwić?

Trzeba pamiętać, że konsul nie może:

 • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego itp.,
 • podejmować interwencji w przypadkach nałożenia na polskich kierowców mandatów,
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe,
 • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania,
 • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych itp.),
 • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną jako pełnomocnik.

Nad czym warto się pochylić?

Warto pochylić się nieco dłużej nad niektórymi z najczęściej załatwianych w konsulacie spraw.

Niestety jedną z najczęściej załatwianych przez obywateli spraw w konsulacie jest utrata dokumentów. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić kradzież lub zagubienie na najbliższym posterunku policji. Policja powinna wystawić zaświadczenie informujące o tym, jakie dokumenty zostały zgubione lub skradzione. Jeżeli utraciliśmy nasz dowód osobisty to niezwłocznie powinniśmy o tym fakcie poinformować konsulat, którzy przekaże informację do urzędu, który wydał taki dokument w Polsce.

Zgłoszenie zapobiegnie wszelkim negatywnym konsekwencjom posługiwania się tym dokumentem przez osoby niepowołane. Poza tym w sytuacji, gdy zgubimy dokument tożsamości możemy mieć problem z powrotem do kraju. Dlatego konsulat wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (ważność 3 miesiące) pozwalające na powrót do Polski drogą lądową.

Niekiedy powstaje pytanie czy warto zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce dziecko, które posiada zagraniczny akt urodzenia? Z pewnością tak, gdyż jest to niezbędne m.in. do wyrobienia dziecku polskiego paszportu. Wniosek o paszport składają oboje rodzice. Obecność małoletniego po ukończeniu 5 roku życia jest obowiązkowa przy składaniu wniosku. Małoletni do 13 lat otrzymuje paszport 5-letni. Małoletni po ukończeniu 13 lat otrzymuje paszport 10-letni.

Obywatele Polscy mogą także zawrzeć związek małżeński przed polskim konsulem. Warunkiem koniecznym do uzyskania ślubu w konsulacie jest posiadanie przez obojga narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego. Będąc obywatelem Polski zamieszkałym lub czasowo przebywającym na terytorium innego kraju można oczywiście zawrzeć małżeństwo w świetle prawa tego kraju. Po ślubie jednak należy zarejestrować ten akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

W konsulacie możemy także poświadczyć zgodność własnoręcznego podpisu na przykład na dokumentach. W tym celu należy złożyć podpis oraz przedstawić ważny dokument tożsamości w konsulacie. Warto wiedzieć, że poświadczenie podpisu na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest bezpłatne, o ile osoba składająca podpis posiada ważny polski dokument tożsamości. W konsulacie można również poświadczyć zgodność kopii dokumentu z oryginałem. W tym celu należy przedstawić oryginalne dokumenty wraz z ich kopiami.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Korzystanie z tego systemu jest uwarunkowane wcześniejszym potwierdzeniem swojego profilu. Potwierdzenia profilu można dokonać w konsulacie. Do konsulatu należy przyjść z wydrukiem wstępnej rejestracji w ePUAP oraz ważnym polskim dokumentem tożsamości, a konsul potwierdzi tożsamość w systemie. Czynność jest bezpłatna.

Warto więc pamiętać o czynnościach, które możemy dokonać w konsulacie. A przed wyjazdem dokładnie sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa placówka dyplomatyczna. Wszystkie placówki można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s