ZASIŁEK DLA PRZEDSIĘBIORCZEJ MAMY? DLACZEGO NIE!

W naszych poprzednich postach   poruszałyśmy sprawy związane z prawami osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie można jednak zapominać o fakcie, że nie jest to jedyna forma zatrudnienia, na jaką decydują się kobiety. W takim razie, co dzieje się, jeżeli realizujemy się, prowadząc własną firmę, a jednocześnie zostajemy mami? Czy w takim razie, mamy jakąkolwiek szansę na pomoc od państwa w zakresie zasiłku macierzyńskiego?

CZY DOSTANĘ ZASIŁEK?

 

TAK! Pierwsze regulacje traktujące na ten temat pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2014 roku. a Nastąpiły jednak poważne zmiany – dotychczas przyszła mama, która zdecydowała się założyć firmę zyskiwała prawo do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem, że działalność gospodarcza została założona co najmniej miesiąc przed planowaną datą porodu i przez ten czas opłacała składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe. Podstawą do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego była podstawa podana przez matkę.

ZMIANY W PRZEPISACH ILE AKTUALNIE DOSTANĘ?

 

Od tego roku jednak prawo się zmieniło. Poprzez zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa inne są zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń gdy wniosek o ich przyznanie będzie poprzedzał obiektywnie krótki, np. 2-miesięczny, okres zasiłkowy. Aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński, na poziomie maksymalnym, mama będzie musiała płacić składki ZUS co najmniej przez rok również od maksymalnej podstawy wymiaru składek.

Na początek będzie mamie przysługiwał zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększony 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Z tego rachunku wynika, że aby dostawać najwyższy możliwy zasiłek, czyli obecnie ok. 6,5 tys. zł, kobieta prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała opłacać maksymalne składki przez 12 kolejnych miesięcy. Jeśli okres ubezpieczenia będzie krótszy, zasiłek macierzyński będzie odpowiednio niższy.

CZY PRZYSŁUGUJE MI COŚ JESZCZE?

Oczywiście. Jeżeli, na przykład, nie chcemy się rozstawać ze szkrabem po upływie urlopu macierzyńskiego, przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy i nie zatrudniają pracowników, przysluguje prawo do zawieszenia działalności do 3 lat, jeśli sprawują w tym czasie osobistą opiekę nad dzieckiem, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego zawieszenie działalności może trwać do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Z uprawnienia można bowiem skorzystać nie tylko jednorazowo, ale także w częściach – maksymalnie czterech.

WSZYSTKO FAJNIE, ALE JAK TO ZROBIĆ?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi złożyć do właściwego oddziału ZUS-u 3 dokumenty:

  • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jaki wymiar urlopu ma zostać udzielony,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • druk Z-3B, na którym należy podać numer rachunku bankowego na który ZUS przekaże zasiłek.

 

Wniosek o zawieszenie działalności składa się natomiast na formularzu CEIDG-1, przy czym data zawieszenia lub odwieszenia nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku. Można go złożyć on-line (przy użyciu podpisu elektronicznego czy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP), osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym (w tym wypadku własnoręczny podpis wnioskodawcy musi zostać poświadczony przez notariusza). Można również najpierw przygotować wniosek on-line, wydrukować, a następnie podpisać go w dowolnej gminie (należy wtedy zapamiętać numer wniosku). W takiej sytuacji za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym przedsiębiorca podpisał wniosek w urzędzie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s