Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Chcesz wdać się w spór w sprawach cywilnych musisz ponieść na początku koszty sądowe, związane z opłaceniem pozwu, czy opłaceniem wniosku w postępowaniu nieprocesowym. Oczywiście można wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, ale by to mogło nastąpić zachodzi konieczność wypełnienia przesłanek, które będą podstawą do wydania przez Sąd postanowienia o takim zwolnieniu. Tym razem pominę jednak analizę przypadków, dających szans na zwolnienie z kosztów. Obiecuję, że poświęcę temu zagadnieniu osobny wpis i to niebawem.

Wracając do kosztów, reguluje je ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która określa wysokość tychże kosztów, zasady i tryb ich pobierania, itp.  

Sama instytucja kosztów sądowych spełnia wielorakie funkcje: przede wszystkim dzięki nim wpływają do budżetu państwa określone środki, ale te opłaty mają także na celu doprowadzenie  do takiej sytuacji, aby bezpodstawnie nie były wszczynane spory (dotyczy to m.in. pieniaczy sądowych, którzy najchętniej z każdą sprawą biegliby do Sądu).

W przypadku, gdy pozew lub wniosek nie zostanie należycie opłacony, a nie uzyskano zwolnienia z kosztów sądowych, wówczas sprawie sądowej nie nadaje się biegu, a pozew lub wniosek zostają zwrócone. To oznacza, że opłaty sądowe spełniają także funkcję selektywną.

Wiem doskonale, że w życiu jest tak, że „kij ma zawsze dwa końce” i wiele osób pomimo, że ich roszczenia są słuszne nie wnoszą spraw do Sądu, bo barierą są opłaty sądowe, a nie uzyskały zwolnień z kosztów. Oczywiście, że jest to sytuacja krzywdząca. Owszem z jednej strony chodzi o to, żeby nie można było z każdym głupstwem biegać do Sądu, np., bo ktoś się krzywo spojrzał, ale z drugiej strony niejako rykoszetem dostają Ci, którzy nie mają wystarczających środków na dokonanie opłat. Tak jak wcześniej napisałam, powrócę do zagadnienia, jak uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych.

Przechodząc do ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych. Przywołany akt prawny dotyczy tylko spraw załatwianych w postępowaniu cywilnym.

Sprawami cywilnymi  są sprawy wynikające ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Natomiast sprawami cywilnymi w znaczeniu formalnym są inne sprawy (przede wszystkim sprawy administracyjne), które na mocy szczególnego przepisu ustawy zostały przekazane do załatwienia w postępowaniu cywilnym sądowi powszechnemu.  

Dlatego próżno w tej ustawie szukać wysokości kosztów sądowych np. w procedurze karnej.

Sama ustawa jest tak skonstruowana, że bez problemu, nie będąc prawnikiem, można ustalić jakie koszty są do poniesienia np. jaka kwota winna być opłacona przy wnoszeniu pozwu.

Ustawa podzielona jest na Tytuły i Działy, a każdy z nich dodatkowo jest opatrzony konkretnie jakich spraw dotyczą dane koszty. Dlatego dość łatwo można poruszać się po tych przepisach.

Zatem ustawa przedstawia się tak:

TYTUŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–9 u.k.s.c.)

TYTUŁ II. Opłaty (art. 10–82 u.k.s.c.)

Dział 1. Przepisy ogólne (art. 10–21a u.k.s.c.)

Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw (art. 22–25b u.k.s.c.)

Dział 3. Wysokość opłat w procesie (art. 26–36 u.k.s.c.)

Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego (art. 26–28a u.k.s.c.)

 Rozdział 2. Sprawy gospodarcze (art. 29–34a u.k.s.c.)

Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 35–36 u.k.s.c.)

Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37–67 u.k.s.c.)

Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (art. 37–38 u.k.s.c.)

Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 39–41 u.k.s.c.)

Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych (art. 42–48 u.k.s.c.)

Rozdział 4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 49–51 u.k.s.c.)

Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego (art. 52–64 u.k.s.c.)

Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym (art. 65–67b u.k.s.c.)

 Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym (art. 68–69 u.k.s.c.)

Dział 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym (art. 70–73 u.k.s.c.)

 Dział 7. Wysokość opłat w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnych (art. 74–76b u.k.s.c.)

Dział 8. Opłaty kancelaryjne (art. 77–78 u.k.s.c.)

Dział 9. Zwrot opłaty (art. 79–82 u.k.s.c.)

TYTUŁ III. Wydatki (art. 82–93 u.k.s.c.)

 Dział 1. Przepisy ogólne (art. 83–84 u.k.s.c.)

Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym (art. 85–93a u.k.s.c.)

TYTUŁ IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94–118 u.k.s.c.)

TYTUŁ V. Wykonywanie orzeczeń w zakresie należności sądowych (art. 119–125 u.k.s.c.)

TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 126–147 u.k.s.c.)

TYTUŁ VII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 148–151 u.k.s.c.).

Świadomie dokonałam przedstawienia swoistego spisu treści, żeby pokazać, że to jest bardzo proste.

Przykładowo osoba chce wnieść do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Otwiera sobie wówczas ustawę na sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 49–51 u.k.s.c.) i poruszając się po wymienionych przepisach bez trudu odnajduje jaką kwotę musi uiścić od wniosku.

Natomiast w jaki sposób dokonuje się opłat? Już wyjaśniam, na stronach internetowych każdego Sądu podane są numery rachunków bankowych, które przeznaczone są do takich opłat. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę i wszystko jest wówczas jasne.

Na dzisiaj tyle, życzę Wam pięknego nowego tygodnia, a niedługo już Święta, będzie można trochę odpocząć. Już nie mogę się doczekać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s