Wysyłanie pism w procedurze cywilnej – zmiany.

W procesach sądowych niezwykle istotne są przepisy znajdujące się w kodeksach, regulujących tę materię. W przypadku spraw z zakresu prawa cywilnego, przepisy proceduralne znajdują się w Kodeksie postępowania cywilnego. W tym akcie prawnym ostatnio weszły w życie zmiany dotyczące wysyłania pism w postępowaniu cywilnym.

Wobec tego postanowiłam przybliżyć te zmiany, bo na pewno będą stanowiły podpowiedź w zakresie przesyłania pism w ramach toczących się postępowań sądowych.

Zgodnie z tą procedurą dotychczas oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego usługi pocztowe powszechne w innym państwie członkowskim UE było równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Innymi słowy, wysyłaliśmy pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.  

Obecnie sytuacja przedstawia się następująco: oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

Czyli w obecnie obowiązujących przepisach nastąpiło rozszerzenie pojęcia operatora pocztowego oraz ograniczono zastosowanie domniemania prawnego wniesienia pisma do sądu powszechnego w dniu nadania u operatora, jedynie do przesyłek poleconych.

Uzasadnieniem do wprowadzenia zmian było uproszczenie zasad w procedurze cywilnej, łatwiejszy kontakt z Sądem w zakresie przesyłania pism oraz otwarcie konkurencji na rynku usług pocztowych.

Natomiast najistotniejsze z punktu widzenia uczestników sporów sądowych jest dotrzymanie terminów wyznaczonych przez Sąd. Dlatego też według autorów wprowadzonych zmian do Kodeksu postępowania cywilnego jest to, że nie musi być pismo nadanie w Poczcie Polskiej aby Sąd uznał, że zostało doręczone w terminie, a może był złożone u każdego operatora pocztowego. To będzie gwarantowało zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej.

Czyli innymi słowy: aktualnie  można wybrać dowolnego operatora pocztowego, a nie tylko  Pocztę Polską, a w przypadku wysyłania pisma do Sądu z kraju będącego członkiem UE można skorzystać z usług wszystkich podmiotów zajmujących się doręczaniem korespondencji na terenie UE, a nie tylko operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne.

Pamiętać jednak należy, aby pisma do Sądu wysyłać przesyłkami poleconymi. Wówczas nadawca przesyłki posiada potwierdzenie jej nadania. To potwierdzenie w rozumieniu obowiązujących przepisów ma moc dokumentu urzędowego. Wobec tego, takie potwierdzenie o którym mowa powyżej, stanowi dowód w jakim terminie przesyłka została złożona u operatora pocztowego i korzysta z tzw. domniemania prawdziwości dokumentu. Natomiast nadanie przesyłki zwykłej nie jest rejestrowane u operatora pocztowego, a więc osoba wysyłająca pismo do Sądu w taki sposób może mieć trudności w wykazaniu lub w ogóle nie mieć możliwości wykazania, że w danym dniu nadała u operatora pocztowego przesyłkę do Sądu. Warto o tym pamiętać.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s