Pismo przygotowawcze.

Ilekroć siadam do pisania, wcześniej w głowie powstaje temat co ciekawego dzieje się w prawie i nie tylko. Nie zawsze dotrzymuję tego planu, wiadomo, życie wciąż pisze swoje scenariusze. Wystarczy, że pojawi się Klient z problemem prawnym, a u mnie już zmiana planów, bo wydaje się, że sprawa, która zawitała jest właśnie tą, którą warto opisać.

Tym razem też tak się stało. Jak już dobrze wiecie, moje pisanie zazwyczaj odbywa się rano, a  ulubionym miejscem do pisania jest kuchnia. Ojej, ile razy już o tym pisałam, ale widać uznałam znowu, że może warto o tym wspomnieć. Siadam więc sobie przy stole, patrzę w okno, a do mnie spływa natchnienie. Oczywiście nieodłącznym towarzyszem tego pisania jest kot, choć dzisiaj postanowił zrobić wyjątek i poszedł sobie, nie zostawiając informacji kiedy wróci.

O kocie też robię tzw. wtręty, kiedy przyjdzie ku temu okazja. Wybaczcie, ale tak ważną w moim życiu jest ta puchata istota, że mogłabym o nim pisać codziennie, przy każdej okazji. Tylko czy ktoś by o tym czytał? Pewnie, tylko ja i kilkoro moich bliskich, którzy również darzą go wielką miłością.

Zostawiając już zagadnienia kota w spokoju, okazało się, że nie zdążyłam otworzyć komputera, gdy rozdzwonił się telefon, a głos po drugiej stronie (notabene znany mi) ze zdenerwowaniem i to nawet dużym, powiedział, że koniecznie musi się ze mną skonsultować, bo ma przygotować jakieś pismo przygotowawcze do Sądu i nie ma pojęcia co to jest.

Samo życie, kto by się w tym prawie rozeznał? Jakieś pismo przygotowawcze? Co to jest, a w ogóle do czego to pismo jest potrzebne Sądowi?

Już za chwilę, za chwileczkę, padną odpowiedzi na powyższe pytania.

Zatem do dzieła.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła przepisy regulujące kwestie związane z pisami przygotowawczymi w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie zatem z obecnie obowiązującymi przepisami może zostać zarządzona wymiana pism przygotowawczych pomiędzy stronami procesu. Co do zasady dotyczy sytuacji, gdy w pozwie lub odpowiedzi na pozew strony przekazały informacje o sporze w sposób niedostateczny i nieoczywisty dla rozstrzygnięcia sprawy. Takie uzupełnienie poprzez przygotowanie pism przygotowawczych ma na celu dokonanie stosownych uzupełnień, przedstawienie wszystkich dowodów, na które strony zamierzają się powołać, pod rygorem ich pominięcia, jeśli będą zgłoszone później. W takim przypadku twierdzenia i dowody zgłoszone przez stronę po terminie i nieujęte w piśmie przygotowawczym będą pominięte przez Sąd. Wyjątkiem od tej zasady jest to, że strona uprawdopodobni niemożność powołania dowodów w piśmie przygotowawczym, albo że potrzeba ich powołania nastąpiła później.

Zatem jak dokładnie brzmią przepisy znajdujące się w kodeksie postępowania cywilnego w tej materii?

Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

W oparciu o przepis Art. 127 Kodeksu postępowania cywilnego 

§ 1. W piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze) strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną.

§ 2. W piśmie przygotowawczym strona może także wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Także jak pojawi się zobowiązanie dla strony o przygotowanie pisma przygotowawczego, to należy pamiętać, że jest to zgodne z obecnie obowiązującymi regułami procedury cywilnej i należy to pismo przygotować, bo jest to tylko z korzyścią dla strony.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s