Gdy komornik puka do drzwi.

Gdy ktoś miał do czynienia z taką sytuacją, będąc dłużnikiem, było to dla niego zapewne niebywałym stresem i dużym przeżyciem.

Wszyscy wiemy dobrze, że w dzisiejszych czasach przychodzi niektórym zadłużać się w bankach, firmach pożyczkowych, itp., a potem z powodów często losowych nie ma możliwości spłacenia długu. Jak dochodzi do egzekucji wierzytelności pojawia się komornik i żąda tego co się należy zwiększając tę kwotę o odsetki, koszty komornicze, koszty zastępstwa procesowego i inne.

Niezależnie od tego, że ktoś znalazł się w takich tarapatach, pamiętać należy, że komornik nie może działać sobie jak chce i robić co chce. Komornika też obowiązują określone przepisy i procedury. Jeśli nie stosuje się do nich i nadużywa swojego prawa, wówczas istnieje możliwość skorzystania z instytucji prawnej, zwanej skargą na czynności komornika.

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, o czym jest wiadomo, bowiem komornik w swoich pismach oznacza przy jakim sądzie działa. Skargę można wnieść na każdą czynność podjętą przez komornika oraz na każde zaniechanie dokonania czynności, jeśli strona tego postępowania uważa, że działania były bezprawne.

Jeżeli jednak do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad i według tychże zasad kieruje się skargę.

Ważne jest jednak to, że są czynności na które skarga nie przysługuje. Otóż, skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Kto może złożyć skargę?

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Innymi słowy, skargę może złożyć nie tylko dłużnik, ale i wierzyciel. Może też złożyć osoba jeśli jej majątek np. został „zajęty” przez komornika, a osoba ta nie miała nic wspólnego z istniejącą wierzytelnością, czym jej prawa zostały naruszone.

Jaki jest termin na wniesienie skargi?

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jakie elementy powinna zawierać skarga?

Skarga powinna przede wszystkim wskazywać strony danego postępowania, sygnaturę akt, wskazanie zaskarżonej czynności, wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, odpowiednią ilość odpisów. Skarga powinna być też opłacona.

A co potem?

A potem to już czekamy na rozstrzygnięcie sprawy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s