Apelacja w sprawach cywilnych

Sztuka pisania – apelacja w sprawach cywilnych

Jedną z podstawowych zasad postępowań sądowych jest to, iż od każdego nieprawomocnego wyroku można się odwołać. Dotyczy to także spraw toczących się przed sądami cywilnymi.

Zatem jeśli zapada wyrok w sądzie pierwszej instancji, a strona nie jest z tego wyroku zadowolona może się od niego odwołać poprzez wniesienie apelacji.

Komu przysługuje prawo wniesienia apelacji?

Prawo to przysługuje stronom, czyli powodowi i pozwanemu, a czy wniosą apelację, to już oczywiście tylko od nich zależy.

Czy apelacja musi być sporządzona przez prawnika?

Przepisy w tym zakresie nie przewidują tzw. przymusu adwokackiego, czy radcowskiego. To oznacza, że apelacja nie musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli strona sama chce napisać i podpisać to pismo procesowe i wnieść do sądu, oczywiście może to zrobić.

Terminy

Terminy to jest bardzo istotna kwestia, bowiem wniesienie apelacji po terminie powoduje, że nie może być ona przyjęta przez sąd. Zgodnie z przepisami, termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie żądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Gdzie kieruje się apelację?

Apelację kieruje się do sądu wyższej instancji. Jeśli więc wyrok został wydany przez sąd rejonowy, wówczas należy odwołać się do sądu okręgowego. Jeśli wyrok wydał sąd okręgowy należy odwołać się do sądu apelacyjnego. Należy jednak pamiętać, że apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydal wyrok w pierwszej instancji.

Jak powinna być sporządzona apelacja?

Trzeba przyznać, że nie jest to łatwe pismo procesowe, bowiem musi spełniać szereg wymogów takich jak:

  1. oznaczenie orzeczenia, które jest zaskarżane,
  2. zakres zaskarżenia, czyli innymi słowy należy wskazać czy kwestionowany jest wyrok w całości, czy w części, a jeśli w części to należy się odnieść, co konkretnie jest kwestionowane,
  3. przedstawienie zarzutów,
  4. powołanie w razie potrzeby nowych faktów lub dowodów,
  5. wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku, bądź skierowanie sprawy do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Kiedy może nastąpić odrzucenie apelacji?

Sąd pierwszej instancji odrzuci apelację jeśli została wniesiona po upływie terminu, lub została nieopłacona, bądź też z innych przyczyn okazało się, że apelacja jest niedopuszczalna. Apelacja zostaje także odrzucona jeśli strona pomimo wezwania nie uzupełniła braków w wyznaczonym terminie.

Jeśli apelacja jest prawidłowa.

Jeśli apelacja została wniesiona w terminie, nie zawiera żadnych braków, ani nie występują żadne inne okoliczności dające podstawę do odrzucenia apelacji, wówczas podlega ona rozpoznaniu. Jak to się wówczas odbywa, opiszę już w następnym wpisie, a wszystkim którzy wnoszą apelację życzę, aby była skuteczna.

4 uwagi do wpisu “Apelacja w sprawach cywilnych

  1. Apelacja cywilna to nie lada wyzwanie, bo trzeba zgrać ze sobą zakres zaskarżenia, wnioski, wps i zarzuty. Apelacja karna, choć zgoła odmienna, wydaje się prostsza w swej formie, bo Kodeks postępowania karnego prowadzi nas za rękę.

    1. Bardzo dziękuję za komentarz. Ze swej strony mogę dodać, że dla osób, które prawnikami nie są napisanie apelacji w sprawie cywilnej, czy karnej nie jest proste.

  2. Jeśli chodzi o zdanie prawników, jak to zwykle bywa są podzielone. Dla specjalisty od spraw cywilnych apelacja cywilna będzie łatwiejsza niż karna. Znam prawników, którzy w swojej praktyce nie zajmują się w ogóle sprawami karnymi, albo niechętnie. Ja praktykuję w obu dziedzinach i przyznam, że miałam sprawy karne takie, gdzie apelacje okazały się wyzwaniem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s