Stróże prawa

Jedna z naszych Klientek zwróciła się o pomoc w sprawie źle przeprowadzonej interwencji Policji. Po analizie sprawy doszłyśmy do wniosku, że należy złożyć skargę na funkcjonariuszy Policji, bo sprawa okazała się bezprecedensowa.

Postanowiłyśmy tą wiedzą podzielić z Wami na blogu, jakie działania podejmować w sytuacji kiedy jest zagrożone życie, zdrowie i mienie, a nie można uzyskać należytej ochrony ze strony organów ścigania.

Otóż, nasza Klientka pewnego grudniowego dnia została w nocy obudzona przez kilku nietrzeźwych mężczyzn, którzy kopali w Jej drzwi, szarpali za klamkę, krzycząc  i używając słów powszechnie uznanych za obelżywe.

Jaka był Jej reakcja nie trudno zgadnąć? Przestraszona, zadzwoniła pod numer 997 prosząc o interwencję. Po przyjechaniu radiowozu wyszła ze swojego mieszkania i okazało się, że awanturujący się mężczyźnie byli pod wyraźnym wpływem alkoholu.

Ku Jej zdziwieniu interwencja Policji przebiegała w sposób nieoczekiwany. Policjanci legitymowali Ją, a nie tych mężczyzn, szczegółowo przesłuchiwali Ją, nie zbadali alkomatem pijanych mężczyzn, twierdząc, że nie mają alkomatu. Nie podjęli wobec nich żadnych działań, jedynie „wpychali” ich do sąsiedniego mieszkania. Na koniec oświadczyli, że nic nie mogą zrobić, bo takie są przepisy i odjechali.

Po tej interwencji hałasy i krzyki, kopanie w drzwi było jeszcze bardziej intensywne. Odbyło się jeszcze kilka interwencji Policji, ale bez żadnego skutku. Każdorazowo Policjanci zachowywali się w sposób tak jak opisany powyżej.

Pomijamy już fakt, że to późne godziny nocne, to istotne jest to, że Klientka jest w zaawansowanej  ciąży, zatem z powodów oczywistych tak stresogenna sytuacja źle wpływa na Jej zdrowie.

Chuligańskie zachowania owych mężczyzn nie ustały w ciągu kilku następnych dni, bo zapewne poczuli się bezkarni, skoro Policja wobec nich nie podjęła żadnych działań.

Co robić w takiej sytuacji? Czy obywatel ma prawo domagać się ochrony Policji? Oczywiście, że tak.

Policjanci to funkcjonariusze publiczni powołani m.in. do stania na straży porządku publicznego. Ich zakres praw i obowiązków określa ustawa o Policji, która między innymi powiada, że funkcjonariusz który dopuści się zaniechania podjęcia czynności służbowej albo wykonuje ją w sposób nieprawidłowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dodatkowo swego czasu Komeda Główna Policji wprowadziła w życie Zasady Etyki Zawodowej Policjanta,  w których czytamy, że Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i rzetelnością.

Niezwykle istotne jest objęcie funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnością dyscyplinarną, bowiem uzasadnia to rolę społeczną tej formacji, charakter powierzonych zadań i kompetencji oraz związane z ich działalnością publiczne zaufanie. Postępowanie dyscyplinarne ma także na celu  przeciwdziałanie takich zachowaniom które mogłyby Policję pozbawić wiarygodności w oczach opinii publicznej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji jest tak szeroka, że ustawa o Policji jedynie w sposób przykładowy wymienia formy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Taki szeroki zakres odpowiedzialności funkcjonariuszy spowodowany jest tym, iż mamy do czynienia  z zawodem zaufania publicznego, jednocześnie z zawodem, który ma stać na straży porządku publicznego i chronić obywateli przed niepożądanymi działaniami innych osób.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, każdy obywatel którego bezpieczeństwo zostaje zagrożone ma prawo wzywać Policję, aby ta podjęła stosowną interwencję, wobec sprawców takich działań, co gwarantuje Konstytucja RP, ustawa o Policji i inne przepisy. Policja zaś jest obowiązana podjąć właściwą interwencję adekwatną do zaistniałej sytuacji.

Nasza Klienta zdecydowała wnieść skargę na interweniujących Policjantów, mając nadzieję, że wobec nich zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie, a jeśli okażą się winni źle przeprowadzonej interwencji, zostaną stosownie ukarani.

Opisujemy ten przypadek dlatego, żeby pokazać, że mamy prawo domagać się podjęcia przez Policję, oczywiście jeśli są ku temu podstawy, przeprowadzenia w sposób właściwy interwencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę tym którym zagraża niebezpieczeństwo. W końcu płacimy podatki, a organy państwowe powinny funkcjonować zgodnie z literą prawa i chronić tych którzy tej ochrony potrzebują, a nie „puszczać płazem” chuligańskich i niebezpiecznych zachowań, szczególnie tych którzy są pod wpływem alkoholu.

Skarga została złożona, a Klientka czeka teraz na jej efekty. Mamy nadzieję, że wszystko dogłębnie i właściwe zostanie wyjaśnione, a jeśli będą ku temu podstawy zostaną też wyciągnięte stosowne konsekwencje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s