CICHY ZABÓJCA… PRZEMOC PSYCHICZNA W RODZINIE

Przemoc psychiczna w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Rodzina jest środowiskiem o podstawowym znaczeniu dla jakości funkcjonowania i rozwoju osobistego ludzi. Destrukcyjne zjawiska w jej obrębie powodują poważne szkody dla wszystkich członków rodziny. Najczęściej przewagę sił … Czytaj dalej CICHY ZABÓJCA… PRZEMOC PSYCHICZNA W RODZINIE

KONWENCJA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET – POMOCNA CZY BEZOWOCNA??

W dniu 6 lutego 2015 r. posłowie przyjęli ustawę w sprawie ratyfikacji Konwencji  o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Za ustawą głosowało 254 posłów, przeciw 175, a 8 wstrzymało się od głosu. Kontrowersje wokół dokumentu trwały nieprzerwanie od dwóch lat. Na jego temat wypowiadali się już nie tylko politycy i prawnicy, eksperci, ale także episkopat polski. Biskupi zaznaczyli, że popierają walkę z przemocą, jednak są przeciwni identyfikowaniu agresji wobec kobiet z religią, tradycją i kulturą. Czy Konwencja faktycznie ma drugie dno ? W dyskusji na temat Konwencji swój udział miał również były rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll, który … Czytaj dalej KONWENCJA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET – POMOCNA CZY BEZOWOCNA??