Wiadomości specjalne.

Sprawy sądowe, czyli innymi słowy spory toczące się pomiędzy Stronami dotyczą różnych kwestii życiowych i gospodarczych. Materia może być różna. Od spraw o charakterze typowym najczęściej występującym np. pozwy o zapłatę, do spraw nietypowych i skomplikowanych np. sprawy dotyczące roszczeń wynikających z inwestycji budowlanych, spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, czy po sprawy obecnie znajdujące bardzo często finał w Sądzie dotyczące kredytów walutowych. Jeżeli w sporach jest konieczność zwrócenia się po wiedzę fachową, Strony sięgają po wniosek, aby Sąd powołał biegłego w danej dziedzinie i wydał stosowną opinię. Jeśli Sąd taki wniosek przyjmuje, wówczas takowy biegły wypowiada się w zakresie pytań, które zostają zadane. Oczywiście poruszam się w obrębie spraw cywilnych, choć w sprawach karnych biegli, a i owszem też często występują. Żeby jednak nie komplikować treści tego wpisu i nie mieszać procedur, zajmuję się jedynie procedurą cywilną.

Strona, która zgłosiła taki wniosek, a Sąd ten wniosek przyjął, zobowiązana jest do wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, a wysokość i termin wpłaty tej zaliczki wyznacza Sąd.

Jeśli więc formalnością stało się zadość i biegły wydaje opinię, jaka ona zatem być powinna?

Przede wszystkim powinna w sposób jasny, stanowczy, logiczny i zrozumiały dla Sądu i Stron procesu odpowiadać na wszystkie zadane pytania. Powinna zawierać stosowne uzasadnienie, wskazanie dokumentów na jakich biegły się oparł, wskazanie metodologii wyliczeń, jeśli takie były dokonane, oraz zawierać wnioski wypływające z danej opinii.

Opinia biegłego jest istotnym elementem, bowiem stanowi dowód w sprawie i na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego podlega takiej samej ocenie jak inne dowody np. dowody z dokumentów, przesłuchania świadków, itp. Co ważne, czasami może być kluczowym dowodem, tak naprawdę przesądzającym o wydanym orzeczeniu przez Sąd.

Jeżeli zdaniem Strony procesu, opinia nie zawiera tych elementów, bądź jest niepełna, nieprecyzyjna, nie odpowiada na pytania Sądu, to co wówczas może zrobić?

Może złożyć zastrzeżenia do wydanej opinii, szczegółowo je uzasadniając, może wnosić o uzupełnienie opinii poprzez wskazanie w jakim kierunku takowe uzupełnienie ma nastąpić, można także wnioskować o wezwanie biegłego na rozprawę celem przesłuchania go na okoliczność wydanej opinii.

W skrajnych przypadkach Strona może wnioskować o powołanie nowego biegłego i wydania nowej opinii, może wnioskować o wyłączenie biegłego jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności, obiektywizmu, itp.

Wobec tego jeśli w sprawie sądowej wydana została opinia przez biegłego, warto bardzo dokładnie się z nią zapoznać i przeanalizować jej treść, choćby pod kątem zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń.

Istotne elementy przydatne do oceny opinii biegłego, to m.in. to, że:

 1. biegły nie może wkraczać w kompetencje Sądu, zatem nie może wypowiadać się, która ze Stron ma rację w sporze, ani oceniać pytania, które zostały zadane przez Sąd;
 2. opinia biegłego powinna być rzetelna – powinna odwoływać się do konkretnych źródeł i wskazywać na wybraną metodę badań;
 1. opinia biegłego powinna być logiczna, a wnioski jasne i spójne;
 2. uzasadnienie opinii powinno umożliwiać jej sądową kontrolę;
  1. opinia powinna pozwolić na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, sposobu dochodzenia do nich,
 3. jak również powinna być pozbawiona wewnętrznych sprzeczności;
  1. opinia biegłego powinna być pełna – powinna udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania postawione przez Sąd,
  2. powinna zawierać stosowne wnioski.

Opinia biegłego jest ważnym dowodem w sprawie, bowiem przyczynia się, notabene jak każdy dowód, do ostatecznego kształtu orzeczenia wydanego przez Sąd. Istotne jest również i to, że opinii biegłego nie można zastąpić innymi dowodami np. przesłuchaniem świadków, przesłuchaniem stron, dowodu z dokumentów lub tym podobnym. Dlatego też tak ważne jest szczegółowe zapoznanie się z nią, a w przypadku zastrzeżeń, po prostu je zgłosić.

 

5 uwag do wpisu “Wiadomości specjalne.

  1. Oczywiście, że mam zdanie w tej kwestii. Natomiast nie da się tego ująć jednym zdaniem. Po drugie mój blog nie służy temu, aby odnosić się do kwestii o zabarwieniu politycznym, a spór w sprawie sądów i sędziów takim się stał. Dlatego, wybacz, że nie wchodzę w polemikę w tej materii.

   1. Dziękuję za uszanowanie mojego zdania oraz zrozumienia czego dotyczą wpisy na moim blogu, a raczej czego nie dotyczą. Miłego popołudnia i wieczoru.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s