Wezwanie do zapłaty. Kilka praktycznych porad.

coins-912719_640

Co robić, gdy dłużnik nie zapłacił nam należnej kwoty? Proponuję rozpocząć drogę w celu odzyskania swoich pieniędzy od skierowania do niego pisemnego wezwania do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Jest to pismo, wysyłane do nierzetelnego dłużnika, mające na celu spowodowanie, aby w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu uregulował swoje zobowiązanie. Nie jest to pismo procesowe, a pismo przesądowe. Wobec tego nie wymagana jest szczególna forma określona przepisami. Nie mniej jednak musi zawierać kilka podstawowych elementów i musi dotyczyć zobowiązań finansowych już wymagalnych.

Jakie elementy powinny znaleźć się w wezwaniu do zapłaty?

  1. Imię i nazwisko lub dane przedsiębiorcy – wierzyciela wraz z adresem,
  2. Imię i nazwisko lub dane przedsiębiorcy – dłużnika wraz z adresem,
  3. Wskazanie kwoty, cyframi oraz słownie,
  4. Podanie podstawy faktycznej i prawnej, na której opiera się to wezwanie np. umowa, faktura, rachunek lub jakiś inny dokument potwierdzający, że te pieniądze należą się wierzycielowi,
  5. Określenie wysokości odsetek za opóźnienie. Jeśli nie były wcześniej określone, wówczas przysługują odsetki ustawowe,
  6. Termin spłaty długu,
  7. Numer rachunku bankowego na który ma być dokonana zapłata.
  8. Na końcu podpis wierzyciela.

Czy można zawrzeć dodatkowe postanowienia?

Jak najbardziej, to zależy już od woli wierzyciela. Mogą być np. podane propozycje ugodowego rozwiązania sporu, mogą być informacje, że jeśli zapłata nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w owym wezwaniu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Jakie dokumenty dołączyć?

Tymi dokumentami oczywiście są te na podstawie których mamy roszczenie o zapłatę. Stanowić one będą załączniki do tegoż wezwania. Dlatego w treści wezwania można dodatkowo wymieć listę załączników.

Jak doręczyć wezwanie do zapłaty?

Proponuję wysłać listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. To jest bardzo istotne, bowiem wyznaczając termin dłużnikowi do dokonania zapłaty, liczymy go od dnia doręczenia tego pisma. Oczywiście można dłużnikowi doręczyć osobiście, ale wówczas należy zadbać, żeby ten odbiór dłużnik pokwitował swoim podpisem czytelnym wraz z datą i miejscowością odbioru.

Jaka ilość wezwań powinna być wysłana?

W tym zakresie należy kierować się raczej praktyką i zdrowym rozsądkiem. Nie ma oczywiście sensu wysyłanie kilkanaście wezwań. Natomiast najczęściej przyjmuje się, że są to dwa wezwania. Drugie, można zatytułować „ostateczne przesądowe wezwanie do zapłaty”.

Z moich wieloletnich doświadczeń wiem, że jak dłużnik nie zareaguje na dwa wezwania, nie ma sensu wysyłać więcej i trzeba kierować sprawę na drogę postępow

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s