Istotne zmiany –  E-zwolnienia lekarskie od 2015 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy dotyczący e – zwolnień lekarskich, które od 2015 zastąpią tradycyjne, papierowe zwolnienia. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd 30 września 2014. Na czym będą polegały e-zwolnienia? Lekarze otrzymają dostęp do specjalnego systemu, który dostarczy im informacji i danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych osób oraz płatników składek. Gdy lekarz wpisze e-zwolnienie – z informacją o stanie pacjenta, tj. kodem choroby i okresem niezdolności do pracy – zostanie ono automatycznie przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Wprowadzenie tak daleko idących zmian usprawni dotychczasowy system działania służby zdrowia. Znacznie uprości to obsługę zaświadczeń lekarskich, których … Czytaj dalej Istotne zmiany –  E-zwolnienia lekarskie od 2015 roku