Urzędowe ściganie

W ramach cyklu „co w prawie piszczy”, nie mogła nam umknąć informacja o nowelizacji przepisów karnych. Otóż, kilka dni temu weszły w życie przepisy, z których wynika, że przestępstwo zgwałcenia, nadużycia stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia  oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub jej upośledzenia umysłowego w celu doprowadzenia do obcowania płciowego, będzie ścigane z urzędu. Dotychczas prokurator mógł wszcząć postępowanie karne w tym zakresie tylko wówczas, jeżeli ofiara złożyła wniosek o ściganie. Taka konstrukcja przepisów powodowała, że de facto bez zgody pokrzywdzonej nie było możliwe prowadzenia postępowania przeciwko sprawcy przestępstwa, a tym bardziej ukaranie go. Często ofiary nie składały … Czytaj dalej Urzędowe ściganie