Błąd lekarski nie taki drogi?

Ponownie wracam do błędów w sztuce lekarskiej, bo jak się okazuje, jest to wiąż palący problem. Pamiętać należy, że polscy lekarze na całym świecie są znani ze znakomitego przygotowania do wykonywania zawodu i potężnej wiedzy, jaką wynoszą z polskich uczelni. Potwierdzeniem tej teorii jest  to, że wielu polskich specjalistów jest cenionych w Polsce i na świecie. Trzeba chylić czoła przed wiedzą, poświęceniem i oddaniem chorym. Jednak, jak to w życiu bywa. błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się. Ustalenie jednak całkowitej liczby uchybień popełnianych przez medyków jest z wielu względów bardzo trudne. Statystyki bowiem bazują najczęściej  na liczbie wyroków, jakie zapadają … Czytaj dalej Błąd lekarski nie taki drogi?

Kiedy lekarz popełnia błąd?

Niewątpliwie każda z nas, każda rodzina korzysta z opieki medycznej. Ze względu na problemy z finansowaniem publicznych szpitali, kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, limitami usług, coraz częściej w mediach pojawiają się informacje na temat incydentów związanych z nieprzyjęciem pacjenta do szpitala, z błędnymi diagnozami czy też z błędami lekarskimi. We współczesnym świecie niestety takie wypadki mają miejsce. W jaki sposób jednak powinniśmy postąpić, kiedy przydarza się to naszej rodzinie. Co jest błędem medycznym? Przez pojęcie błędu medycznego określa się takie działania lub zaniechania lekarza, które są sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny. Lekarz z racji charakteru i … Czytaj dalej Kiedy lekarz popełnia błąd?