Kiedy lekarz popełnia błąd?

Niewątpliwie każda z nas, każda rodzina korzysta z opieki medycznej. Ze względu na problemy z finansowaniem publicznych szpitali, kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, limitami usług, coraz częściej w mediach pojawiają się informacje na temat incydentów związanych z nieprzyjęciem pacjenta do szpitala, z błędnymi diagnozami czy też z błędami lekarskimi. We współczesnym świecie niestety takie wypadki mają miejsce. W jaki sposób jednak powinniśmy postąpić, kiedy przydarza się to naszej rodzinie. Co jest błędem medycznym? Przez pojęcie błędu medycznego określa się takie działania lub zaniechania lekarza, które są sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny. Lekarz z racji charakteru i … Czytaj dalej Kiedy lekarz popełnia błąd?