Łamane prawo?

Każda z Nas ma prawo do ochrony życia oraz zdrowia, a także by być na równi traktowanym  z innymi pacjentami. W wielu przypadkach nie zdajemy sobie sprawy, jakie są Nasze prawa w miejscu takim jak przychodnia, szpital czy w przypadku prywatnej wizyty u lekarza. Podstawowymi prawami zagwarantowanymi przez polskie ustawodawstwo to: uzyskanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, informacja o Naszym stanie zdrowia, zachowanie jej w tajemnicy przez personel medyczny, wgląd czy skopiowanie dokumentacji medycznej, poszanowanie godności i intymności, itp.  Co jednak w przypadku, gdy prawa te zostały naruszone przez personel medyczny??? Pierwszym krokiem, chyba najprostszym, a zarazem najszybszym … Czytaj dalej Łamane prawo?