Start biznesu, część 1

Parę tygodni temu zapowiadałyśmy rozpoczęcie cyklu postów dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Każda z nas postanawiając, iż chce rozpocząć działalność musi wybrać jej formę. Najprostszą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, którą definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodnie działalności gospodarczej. Ustawa definiuje to pojęcie jako:  „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.” W definicji ustawodawca wskazał cechy działalności gospodarczej: Działalność musi być zarobkowa, co oznacza, że musi być nastawiona na osiąganie zysku; Działalności musi być wykonywana … Czytaj dalej Start biznesu, część 1